Економіка підприємства

Облік і аудит

Землевпорядкування та кадастр

Гідротехніка (водні ресурси)

Екологія та охорона навколишнього середовища

Менеджмент організацій

Фінанси

Управління персоналом і економіка праці

Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

Будівництво

Охорона праці

Теплогазопостачання і вентиляція

Будівельні конструкції

ВІВ

Організація і управління системами ТГПіВ

Організаційно-технологічне забезпечення будівництва

5 курс

6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»

Організація і технологія будівництва гідромеліоративних систем

6 курс

для студентів спеціальності 7.06010301 «Гідромеліорація»