Курс для вивчення іноземної мови. Рівень А1

Даний курс створено для перевірки можливостей платформи. 

Викладач: к.с.-г.н., доцент Мороз О.С.

курс присвячено підбору оптимального комплекту машин і обладнання з метою якісного і економічно вигідного виконання механізованих будівельних процесів

Курс розглядає особливості використання БПЛА в геоінформаційних системах і технологіях

Курс розглядає особливості територіального планування, розвитку територій та використання земель на рівні територіальних громад.

Курс призначений для апробації вмінь створювати та наповнювати матеріалами свій курс 

Use the Unity Editor to create 2D and 3D games, apps and experiences. (Download the Editor at unity3d.com.)

The Unity User Manual helps you learn how to use the Unity Editor and its associated services. You can read it from start to finish, or use it as a reference.


Курс присвячений висвченню машин для виробництва будматеріалів