Даний курс є прикладом (зрозуміло далеко не ідеальним) і створений з метою показати саму процедуру створення навчального курсу.