Курс призначений для працівників університету, підвищуючих рівень своєї кваліфікації в  частині, що стосується електронного  документообігу.  За підсумками вивчення  викладеного матеріалу слухачі повинні: освоїти загальну структуру електронного документообігу в університеті; знати категорії документів, переведених в електронний вигляд; вміти здійснювати налаштування персонального кабінету, створювати, обробляти, контролювати  та виконувати електронні документи.


Курс складається із чотирьох занять: 2 практичних та 2 лекційних.

Даний курс створений з метою вивчення вимог до змісту та форми, процедури та особливостей наповнення при створенні навчального курсу в НУВГП.