Зав. кафедри Грицюк П.М.
Менеджер категорії:   Волошин Володимир Степанович
Технічна підтримка: відділ ІТ, звертатись через Запит ЄСНІП категорія "Навчальна платформа Moodle" (http://help.nuwm.edu.ua)


Література
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ З РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОННОГО КУРСУ ДИСЦИПЛІНИ
Практика електронного обучения с использованием платформы Moodle
Типи​​ ресурсів ​​і​​ діяльностейЛектор: Волошин В.С., к.е.н., доцент

для студентів ННІЕМ, група ЕК-51м
Грицюк П.М. ,УПЕП.ЕК-11
Викладач: Бабич Т.Ю.
Група: ЕК-51м
Викладач: Бабич Т.Ю.
Група: ЕК-21
Викладач_Бредюк В.І._ЕК-21
Викладач: Кардаш. О.Л.
Група: КН-31
Викладач: Джоші Олена Іванівна
Групи: БА-21, ЕК-21, ЕП-21, ОА-21, М-21, МАР-21, МЕ-21, УПЕП-21, ФІН-21.
Викладач: Грицюк П.М._ЕК-31, ЕК-11інт
Василів В.Б. ,МАР-41
Лектор: Волошин В.С., к.е.н., доцент
для студентів ННІЕМ, групи: ЕК-11, УПЕП-11
Лектор: Василів В.Б., доцент_МАР-31
Лектор: Ольшанський П.В., старший викладач
для студентів ННІЕМ, групи: УПЕП-11, ЕК-11, ОіА-11, ЕП-11, ФІН-11, М-11, МАР-11, МЕ-11, ПУА-11, ДІД-11

Лектор: Волошин В.С., к.е.н., доцент, для студентів всіх спеціальностей НУВГП.