Вітаємо Вас у розділі "Дисципліни вільного вибору" на базі навчальної платформи Moodle

Wikiситет | Рейтинг дисциплін | Кошик дисциплін | Репозиторій | Допомога

У цьому розділі сформовані спрямування згідно назви дисципліни, яка подається для вільного вибору з Кошика. Щоб прояснити деякі питання, ознайомтесь з описом процесу вибору далі.

Кошик - це перелік дисциплін в кабінеті ПС-Студент, який відкривається у певний проміжок часу, про що повідомляється різними засобами інформування. За цей проміжок часу студент обирає дисципліну за своїм бажанням шляхом відмітки.

Перелік дисциплін в Moodle - це курс із назвою дисципліни, який був створений компетентним відділом університету на основі поданого запиту та відміченого на згоду щодо відповідності читача та теми курсу. Запити подаються через відповідну форму, про що повідомляється у проміжки часу різними засобами інформування. Посилання на курс міститься у Кошику напроти дисципліни для ознайомлення студенту.

Веб сторінка "Вибіркові дисципліни" - це офіційна сторінка університету, де формується рейтингова таблиця на отриманих даних з Кошику. Також на сторінці містяться розділи та інформація про систему вільного вибору.

Проміжок часу - це період у навчальному році, де надається час для подачі дисципліни, вивірення, додавання до Кошику. Терміни формуються в залежності від навчального плану, часу на обробку інформації, кількості вибору дисциплін у Кошику, голосування. Про терміни повідомляють компетентні відділи, що займаються запуском голосування у Кошику.

Кроки подачі запиту участі дисципліни (курсу) до Кошику

  1. Заповнюється відповідна форма, посилання на яку є на сторінці "Вибіркова дисципліни" та у листі розсилки. Форма відкривається у проміжки часу.
  2. Перевірка на відповідність дисципліни компетентним відділом
  3. При належній відповідності створюється курс на платформі Moodle, та надається право викладачу редагування опису
  4. Формується список поданих дисциплін для подачі його до Кошику
  5. Запускається Кошик в кабінеті студента ПС-Студент

Компетентні відділи, що займаються обробкою запитів, перевірки відповідності, формування Кошика: відділ ІТ (розсилка та форма); Відділ ліцензування та акредитації (перевірка на відповідність); навчально-методичний відділ (формування списку та запуск голосування в Кошику)

Якщо Ви подавали дисципліну до кошику, але не знайшли у переліку спрямувань. Подайте запит на створення курсу (кнопка внизу), та повідомте через help.nuwm.edu.ua про активацію цього курсу

Тестовий курс

Дисципліна дозволить студентам-магістрам вдосконалити свої знання з дослідження міських просторів

Мета дисципліни «Економетрія»: вивчення методів оцінювання параметрів залежностей, які характеризують кількісні причинно-наслідкові взаємозв’язки між економічними показниками, а також використання економетричних моделей в економічних дослідженнях, у практиці управління економічними  процесами на різних ієрархічних рівнях національної економіки.

Завдання дисципліни «Економетрія»: висвітлення теоретико-методологічних аспектів економетричного моделювання, як одного з різновидів економіко-математичного моделювання; формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо побудови економетричних моделей різних класів і видів та їх практичного використання в економічних дослідженнях.


Лектор: Ногас. А.О., к.фіз.вих., доцент

ННІАЗ

Групи: ФР-21, ФР-22, ЕП-21

Дисципліна для інженерів-містобудівельників, архітекторів, транспортників, міських управлінців.

Тематика: вивчення міської мобільності, розробка транспортних моделей, комфортного вуличного простору.

Дисципліна дозволить оволодіти основними методами розв'язування задач обчислювальної математики.