Купчик Лариса Євгенівна, ЗГМ-4

(літня сесія)

Осецька Н.Ф.

(магістри, літня сесія)

літня сесія

Літвінчук Альона Теофанівна, ЗГМ-5

(літня сесія)

Метою викладання спецкурсу у вищій школі є підготовка інтелігентних, високоосвічених, здорових, гармонійно розвинених, компетентних у вибраній спеціальності фахівців з високою творчою і громадською позицією, готових до довголітньої високопродуктивної праці і захисту інтересів української держави.

Професійно-прикладна підготовка студентів здійснюється в залежності від завдань професійної підготовки, яка, крім завдань загальнофізичної спрямованості, включає розвиток професійно важливих якостей, засвоєння засобів і методів збереження і підтримання рівня здоров’я, вправ для профілактики професійних захворювань, відновлення і реабілітацію після перенесених захворювань, тобто вправи і методи, які спрямовані на формування професійної психофізичної готовності випускника.

Під професійною психофізичною готовністю розуміється наявність необхідних резервних фізичних і функціональних можливостей організму для своєчасної адаптації до умов виробничої діяльності та зовнішнього середовища, що швидко змінюється.


Спецкурс «Оздоровчі технології у фізичному вихованні студентів» дає можливість студентам всіх спеціальностей, які мають відхилення у стані здоров’я, освоїти основи оздоровчої фізичної культури, спрямувати процес фізичного виховання на зміцнення здоров’я та нівелювання наслідків перенесених захворювань, корекцію функціональних і рухових порушень. Отримані знання й навички сприяють правильному фізичному розвитку і загартовуванню організму, підвищенню рухової активності, формуванню основних (в першу чергу, життєво необхідних) рухових умінь і навичок, корекцію постави, навчанню правильному диханню та ін.

Лектор_Малевич Л.Д._ ЗГБ-32