Система "1С: Зарплата і управління персоналом" ("1С: ЗУП") призначена для автоматизації кадрового обліку і розрахунку зарплати та підготовки звітності підприємствами, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності.

Система "1С: ЗУП" використовується підприємствами, яких не задовільняють можливості програми "1С: Бухгалтерія" в автоматизації кадрового обліку та розрахунку зарплати, вона є складовою частиною програм "1С: Управління торговим підприємством", "1С: Управління виробничим підприємством".

Вимоги до студентів: курс призначений для студентів спеціальностей "Управління персоналом та економіка праці", "Облік і аудит", проте, на курс можуть записатись студенти інших спеціальностей, які планують пов'язати свою професійну діяльність з управлінням персоналом.

Цілі курсу:

 • вивчення основних функціональних можливостей системи "1С: ЗУП" 8;
 • набуття студентами розуміння принципів функціонування та взаємозв'язку елементів системи;
 • набуття та закріплення студентами навичок роботи з системою.

Після вивчення курсу студент буде вміти:

 • працювати з довідниками системи;
 • формувати штатний розпис та реєструвати кадрові документи;
 • вести облік робочого часу в системі;
 • автоматизувати процеси управління персоналом;
 • здійснювати пошук, відбір та коригування інформації в системі;
 • формувати кадрову звітність.

Система "1С: Комплексний облік для бюджетних установ України" призначена для комплексної автоматизації бухгалтерського обліку господарських операцій, кадрового обліку та розрахунку заробітної плати, підготовки звітності організаціями, що фінансуються з бюджету.

Вимоги до студентів: курс призначений для студентів спеціальності "Облік і оподаткування".

Цілі курсу:

 • вивчення основних функціональних можливостей системи "1С: Комплексний облік для бюджетних установ України" 8;
 • набуття студентами розуміння принципів функціонування та взаємозв'язку елементів системи;
 • набуття та закріплення студентами навичок роботи з системою.

Після вивчення курсу студент буде вміти:

 • працювати з довідниками системи;
 • реєструвати кошторисні та первинні документи, господарські операції;
 • проводити контроль кошторисних призначень;
 • здійснювати пошук, відбір та коригування інформації в системі;
 • формувати регістри та звіти.

Система "1С: Зарплата і управління персоналом" ("1С: ЗУП") призначена для автоматизації кадрового обліку і розрахунку зарплати та підготовки звітності підприємствами, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності.

Система "1С: ЗУП" використовується підприємствами, яких не задовільняють можливості програми "1С: Бухгалтерія" в автоматизації кадрового обліку та розрахунку зарплати, вона є складовою частиною програм "1С: Управління торговим підприємством", "1С: Управління виробничим підприємством".

Вимоги до студентів: курс призначений для студентів спеціальностей "Облік і оподаткування", "Управління персоналом та економіка праці"

Цілі курсу:

 • вивчення основних функціональних можливостей системи "1С: ЗУП" 8;
 • набуття студентами розуміння принципів функціонування та взаємозв'язку елементів системи;
 • набуття та закріплення студентами навичок роботи з системою.

Після вивчення курсу студент буде вміти:

 • працювати з довідниками системи;
 • реєструвати кадрові документи;
 • проводити розрахунок заробітної плати та її виплату;
 • відображати результати розрахунку зарплати в бухгалтерському обліку;
 • здійснювати пошук, відбір та коригування інформації в системі;
 • формувати бухгалтерську, податкову, статистичну та іншу звітність.

Система "1С: Управління торговим підприємством" ("1С: УТП") є універсальним програмним продуктом для комплексної автоматизації господарської діяльності підприємств, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності, і дозволяє автоматизувати облік, аналіз і планування торгових операцій, виробничий процес, кадровий облік і розрахунок зарплати, необоротні активи, підготовку звітності.

Система "1С: УТП" використовується торгово-виробничими фірмами (наприклад, в м. Рівне - "Льонокомбінат", ДП "Бурштин України" та ін.)

Вимоги до студентів: на курс можуть записатись студенти як економічних, так і технічних спеціальностей

Цілі курсу:

 • вивчення основних функціональних можливостей системи "1С: УТП" 8 щодо автоматизації торгових операцій;
 • набуття студентами розуміння принципів функціонування та взаємозв'язку елементів системи;
 • набуття та закріплення студентами навичок роботи з системою.

Після вивчення курсу студент буде вміти:

 • працювати з довідниками системи;
 • реєструвати документи, господарські операції торгової діяльності підприємства;
 • здійснювати пошук, відбір та коригування інформації в системі;
 • проводити планування та аналіз торгових операцій підприємства;
 • формувати регістри та звіти.

Лектор: Швець Ф.Д., к.т.н., доцент ННІЕМ гр. ЗГБ-12

Гонтаренко Н.А, МАР-51 + МІДм-51,МОіАм-51, МПДм-51

Лектор: Подлевський А. А. Групи: ЗГБ-43

Система "1С: Бухгалтерія" є найпростішою серед конфігурацій "1С" 8 та широко використовується українськими підприємствами малого та середнього бізнесу.

Система "1С: Бухгалтерія" 8 призначена для автоматизації обліку господарської діяльності підприємств, що здійснюють різноманітні види діяльності: оптову, роздрібну, комісійну торгівлю, надання послуг, виробництво тощо.

Вимоги до студентів: на курс можуть записатись студенти як економічних, так і технічних спеціальностей.

Цілі курсу:

 • вивчення основних функціональних можливостей системи "1С: Бухгалтерія" 8;
 • набуття студентами розуміння принципів функціонування та взаємозв'язку елементів системи;
 • набуття та закріплення студентами навичок роботи з системою.

Після вивчення курсу студент буде вміти:

 • працювати з довідниками системи;
 • реєструвати документи, господарські операції;
 • здійснювати пошук, відбір та коригування інформації в системі;
 • формувати регістри та звіти.