Викладач_Міщук І.В. ЗГБ-13

Метою викладання навчальної дисципліни "Основи приватної детективної діяльності" є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, отримання ними необхідного рівня знань, вмінь і навичок з організація приватної детективної (розшукової) діяльності в сучасних умовах.

 Основними завданнями вивчення дисципліни " Основи приватної детективної діяльності " є вивчення основних положень приватної детективної діяльності; ознайомлення з предметом, методами і тактикою здійснення окремих розшукових заходів; визначення способів отримання інформації в сучасних умовах; формування знань, умінь і закріплення навичок розв’язання практичних завдань у сфері приватної детективної діяльності, підготовки документів;.

Мета та завдання дисципліни досягаються за рахунок проведення лекційних, практичних занять та самостійної роботи студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • теоретично-методологічні основи організаційно-правових проблем взаємозв'язку діяльності приватних детективів та судочинства;

 • психологію професійної діяльності спеціалістів з приватної детективної діяльності;

 • психологічні основи професійної адаптації до роботи приватних детективів ;

 • сутність професійної підготовки, готовності до праці в якості осіб, які готують матеріали для судів;

 • загальні положення професійного становлення особистості у сфері організаційно- правового забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій;

кризи професійного становлення особистості та шляхи їх подолання;

 • теоретичні та практичні основи застосування знань з юридичних дисциплін, форм і методів підготовка матеріал для судів та їх розгляду в судах;

уміти:

 • здійснювати аналіз матеріалів, які повинні бути направлені на судовий розгляд;

 • подавати допомогу для підготовки матеріал для розгляду в судах;

 • забезпечувати психологічну професійну підготовку;

 • формувати та використовувати комплекс методів організації підготовка матеріалів для розгляду в судах;

 • на кваліфікованому рівні оцінювати стан підготовки матеріалів для розгляду в судах;

 • володіти навичками проведення підготовки свідків та інших учасників судового засідання ;

засвоїти:

 • структуру, систему судів в Україні;

 • методи розгляду справ в судах першої інстанції;

 • теоретико - практичні напрями діяльності у сфері забезпечення підготовки матеріалів для розгляду в судах.

Викладач Гришко В.І., гр. ЗГБ-55