Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення аспірантів з історичним розвитком і сучасним змістом мовознавчих проблем через освоєння відповідних лінгвофілософських знань, формування навичок аналізу текстів й високої методологічної культури мислення, усного та письмового мовлення, прилучення до гуманістичного змісту філософського світогляду.


Курс призначений для аспірантів та висвітлює основні аспекти роботи над дисертаційним дослідженням.