Туристичне країнознавство
Андрій Степанович Романів

Туристичне країнознавство

Викладач: Романів А. С.

Основи автоматизації
Яків Васильович Данченков

Основи автоматизації

Викладач_Данченков Я.В._Група ЗГБ-46

Академія масажу
Наталія Євгенівна Нестерчук

Академія масажу

Викладач_Нестерук Н.С._ЗГБ-7

Активний туризм
Андрій Степанович Романів

Активний туризм

Викладач_Романів А.С. гр. ЗГБ-8

Аналіз фінансово-економічної діяльності

Аналіз фінансово-економічної діяльності

Лектор: Мельник Л.М. Групи: УФЕБ-51м, ФБС-51м