Новини сайту

Рішення директорської наради від 05.10.21р.

Рішення директорської наради від 05.10.21р.

Number of replies: 0
 1. Здобувачі вищої освіти (1 – 4 курсів) модульні контролі складають виключно в аудиторіях університету. Здобувачі магістратури (5 – 6 курси) модульні контролі складають у змішаній формі (очно, дистанційно).
 2. Під час модульного контролю викладач повинен знаходитися в аудиторії і супроводжувати процес здачі відповідно до нормативних документів та правил поведінки здобувачів.
 3. Доздача модульних контролів для здобувачів ДФН відбувається за заявою здобувача погодженою директором ННІ з адресацією на директора ННЦНО (з поважної причини: хвороба, самоізоляція, або інший документ, що підтверджує поважну причину).
 4. Доздача відбувається по суботах в комп’ютерних класах університету під адмініструванням працівників ННЦНО.
 5. Доздача модульних контролів (підсумкових контролів) для здобувачів ДФН та ЗФН відбувається аналогічно до їх проведення (очно, дистанційно).
 6. Для доздачі у найближчу суботу здобувачі ДФН подають заяви у ННЦНО до 13 години поточної п'ятниці. Доздача підсумкових контролів (ЗФН) (екзаменів, заліків) здійснюється за протоколом з деканату в межах сесії, протокол подається здобувачем у ННЦНО до 13 години поточної п’ятниці.
 7. Якщо здобувач вищої освіти ДФН не склав до початку сесії модульний контроль(і) з залікової навчальної дисципліни, то під час сесії складає залік за формою підсумкового контролю (40 балів). Для цього звертається в деканат за протоколом і подає його в ННЦНО.
 8. Здача модульних контролів через ННЦНО здобувачами вищої освіти ДФН у дистанційному режимі (сімейні обставини, за кордоном, ООС) здійснюється за розпорядженням директора по ННІ з вказанням причини  (відповідно до заяв здобувачів на ім’я директора ННІ).
 9. При проведенні модульних контролів в аудиторіях, спроби, що були здійснені здобувачами дистанційно (не санкціоновано) зараховуються тільки за рішенням директора ННІ.
 10. Перша дистанційна доздача для здобувачів 6 курсу ДФН та 7 курсу ЗФН запланована на 09.10.2021р.
 11.  Заяви здобувачів ДФН на доздачу приймаються працівниками ННЦНО з 11.10.2021.