Рейтинг ННІ та кафедр за результатами публікаційної активності в SCOPUS

Рейтинг ННІ та кафедр за результатами публікаційної активності в SCOPUS

Чумак Оксана Володимирівна -
Кількість відповідей: 0

Працівниками науково-дослідної частини було проведено детальний аналіз публікаційної активності науково-педагогічних працівників НУВГП протягом 2021 та 2022 року та складено відповідні рейтинги ННІ та кафедр     (РЕЙТИНГ ННІ за результатами публікаційної активності в наукометричній базі даних Scopus).


За результатами аналізу найбільш продуктивними були наступні ННІ:
- у 2021 році
1. ННІ охорони здоров'я.
2. ННІ водного господарства та природооблаштування.
3. ННІ автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки.
- у 2022 році
1. ННІ водного господарства та природооблаштування
2. ННІ будівнитва та архітектури.
3. ННІ автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки
В розрізі кафедр рейтинг 10 найбільш продуктивних виглядає наступним чином:
- у 2021 році
1. Кафедра трудових ресурсів і підприємництва.
2. Кафедра фізичної терапії, ерготерапії.
3. Кафедра водної інженерії та водних технологій.
4. Кафедра технології будівельних виробів і матеріалознавства.
5. Кафедра гідроінформатики.
6. Кафедра водопостачання, водовідведення та бурової справи.
7. Кафедра комп'ютерних наук та прикладної математики.
8. Кафедра хімії та фізики.
9. Кафедра обчислювальної техніки.
10. Кафедра розробки родовищ та видобування корисних копалин.
- у 2022 році
1. Кафедра технології будівельних виробів і матеріалознавства.
2. Кафедра трудових ресурсів і підприємництва.
3. Кафедра водної інженерії та водних технологій.
4. Кафедра водопостачання, водовідведення та бурової справи.
5. Кафедра гідроінформатики.
6. Кафедра розробки родовищ та видобування корисних копалин.
7. Кафедра хімії та фізики.
8. Кафедра міського будівництва та господарства.
9. Кафедра вищої математики.
10. Кафедра промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд.

Разом з тим, звертаємо увагу на необхідність активізації діяльності щодо публікації наукових статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Sciences. Особливо для тих підрозділів, що демонструють низькі показники або від’ємну динаміку.

НДЧ