Новини сайту

Об'єднання індексів бібліотек сервісу перевірки Unicheck

Об'єднання індексів бібліотек сервісу перевірки Unicheck

НУВГП Адміністратор -
Number of replies: 0

Національний університет водного господарства та природокористування долучився до української індексації сервісу Unicheck з іншими бібліотеками ЗВО. Міжуніверситетська перевірка схожості за індексами врахує студентські роботи інших вузів. Вже до цієї кампанії долучились такі заклади як:

 • Національний університет «Львівська політехніка»
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 • Сумський державний університет
 • Український Католицький Університет
 • Донецький національний університет імені Василя Стуса
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Національний університет водного господарства та природокористування
 • Ізмаїльський державний гуманітарний університет
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 • Харківський національний медичний університет
 • Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба
 • Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
 • Херсонська державна морська академія
 • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 • Житомирський національний агроекологічний університет
 • Приватна установа "Університет "Київська школа економіки""
 • Одеська національна академія харчових технологій
Умови запровадження відкритих індексів сервісу були передбачені угодою між Unicheck та НУВГП.  Відтепер у звітах проходження перевірки будуть відображатись посилання на закриті бібліотеки без можливості переглянути оригінальний варіант зі згоди іншого навчального закладу.