Викладач_Мельничук М.С._ЗГБ-38

Викладач Стратонова Н.О., гр. ЗГБ-86

Лектор: Шанюк В.І., к.філол.н., доцент

для студентів ЗГБ-19