Новини сайту

Оголошення

_ Навчально-науковий центр незалежного оцінювання -

Шановні студенти та викладачі!

У випадку технічних збоїв, які відбулися глобально по платформі більше ніж  на 10 хв, усі спроби студентів групи будуть скасовані, а доступ до тестів продовжено до 17:25 цього дня.

Шановні студенти у випадку поодиноких збоїв звертайтесь до викладачів в той же день, коли був проведений модульний контроль. Викладачі повинні робити запит на ННЦНО для розблокування у зв'язку з технічними неполадками (відсутність інтернету, світла і т.д.).
Поради по роботі під час карантину.

_ Навчально-науковий центр незалежного оцінювання -

     Шановні колеги, для ефективної роботи системи Moodle та уникнення непорозумінь, ННЦНО просить Вас дотримуватись наступних порад:

1. При активації тестів через Moodle календар переконайтесь, що назва тесту  відповідає вимогам  [(Методичні вказівки щодо формування, наповнення та оформлення сторінок навчальних дисциплін в Навчальній платформі НУВГП для професорсько-викладацького складу) http://ep3.nuwm.edu.ua/13934/ c.30, рис.2.1.], і повинна складатися з назви навчальної дисципліни та скороченої назви модульного контролю. 

Наприклад:  Основи наукових досліджень (МК1).

2. До 24.04.20 р. не плануйте події у Moodle календарі щодо проведення модульних контролів у травні -липні 2020р. Події які були створенні раніше будуть видалені. 

3. Подію щодо проведення модуля створюйте виключно на одну пару (1 пара 8:00-9:20 2 пара 9:40-11:00 і тд).

4. Тести у часовому діапазоні відкриваються відповідно до подій, що зареєстровані в Moodle календарі. Відкриття тестів здійснює ННЦНО. Усі тести що стосуються модульних контролів будуть закриватися у випадку невідповідності подій.

5. Не змінюйте параметри тестів.

6. Час проходження тестів рекомендовано встановлювати в межах 30 - 45 хвилин.

7. Назви практичних робіт повинні відповідати шкалам оцінювання.


Робота ННЦНО на період карантину

_ Навчально-науковий центр незалежного оцінювання -

       В зв’язку з оголошенням карантину згідно наказу ректора НУВГП про запровадження карантину № 175 від 12.03.2020р., навчально-науковий центр незалежного оцінювання працює в дистанційному режимі.

       Консультації з технічних питань і питань роботи з дисциплінами та їх наповненням в «Навчальній платформі НУВГП» на період карантину відбуваються кожного дня з 1500 до 1600 в режимі онлайн через  серівс https://meet.google.com/_meet.

 

Консультації проводить Мороз О.С. заступник директора ННЦНО.


Єдиний сервіс надання інформаційних послуг (ЄСНІП) help.nuwm.edu.ua

Адміністратор НУВГП -

Вже три роки успішно працює Єдиний сервіс надання інформаційних послуг, а коротко це ЄСНІП, за лінком help.nuwm.edu.ua. В університетській спільноті цей сервіс називають як хелп деск. Система побудована на основі ITIL менеджменту управління кризовими ситуаціями надання технічної та інформаційної підтримки користувачам. 

У піковий момент навчального року, кількість звернень збільшується трикратно! І завдяки системному підходу підрозділів університету - справляємось добре. Але щоб сервіс обслуговування покращився - необхідна активна участь користувачів. Запити фіксують час, категорія проблеми, критичність, та автоматично призначається виконавець в залежності від навантаження. Такий підхід до надання технічної підтримки та консультацій, прискорює швидкість реагування на критичні випадки. 

А тепер сервіс хелп деску вже працює в мобільному додатку "Мій НУВП" в меню під назваю "Інформаційна допомога"

Об'єднання індексів бібліотек сервісу перевірки Unicheck

Адміністратор НУВГП -

Національний університет водного господарства та природокористування долучився до української індексації сервісу Unicheck з іншими бібліотеками ЗВО. Міжуніверситетська перевірка схожості за індексами врахує студентські роботи інших вузів. Вже до цієї кампанії долучились такі заклади як:

 • Національний університет «Львівська політехніка»
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 • Сумський державний університет
 • Український Католицький Університет
 • Донецький національний університет імені Василя Стуса
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Національний університет водного господарства та природокористування
 • Ізмаїльський державний гуманітарний університет
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 • Харківський національний медичний університет
 • Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба
 • Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
 • Херсонська державна морська академія
 • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 • Житомирський національний агроекологічний університет
 • Приватна установа "Університет "Київська школа економіки""
 • Одеська національна академія харчових технологій
Умови запровадження відкритих індексів сервісу були передбачені угодою між Unicheck та НУВГП.  Відтепер у звітах проходження перевірки будуть відображатись посилання на закриті бібліотеки без можливості переглянути оригінальний варіант зі згоди іншого навчального закладу.
Старі теми...