Завідувач кафедри: Кристопчук Михайло Євгенович m.ie.krystopchuk@nuwm.edu.ua
Менеджер:

Кристопчук Михайло Євгенович m.ie.krystopchuk@nuwm.edu.ua

Никончук Вікторія Миколаївна v.m.nykonchuk@nuwm.edu.ua 

Викладач: д.е.н., професор Никончук В.М., к.е.н., доцент Козак С.В. Група: ТТ-51м

Тхорук Є.І. ,ТТ-21інт; ТТ-41
Викладач: Дорощук В.О.
Ступінь вищої освіти: Бакалавр;
Освітня програма (Спеціальність): танспортні технології (на автомобільному транспорті)";
Шифр за ОП: ОК.21;
Рік навчання, семестр: 4-й, 8-й;
Викладач (лектор): Швець Микола Дмитрович;
Мета та цілі ОК: Метою дисципліни “Взаємодія видів транспорту” є аналіз, наукове узагальнення та особливості розвитку форм і методів організації роботи різних видів транспорту. Основними цілями є: вивчення сучасних методів проектування і технологічних процесів взаємодії різних транспортних систем; комплексне використання технологічних процесів, системне і узгоджене керування загальнотранспортним процесом; вирішення питань взаємодії в транспортних вузлах, а також взаємодія транспортних систем з галузями народного господарства.