СЕРВІС ПЕРЕВІРКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ РОБІТ

Порядку розгляду та затвердження методичних вказівок через електронний документообіг iDoc

 

Алгоритм розгляду навчально-методичних видань (перевірка в системі Unicheck):

Укладач навчально-методичного видання (далі – МВ):
- подає МВ на розгляд засідання кафедри (результати розгляду вносяться в протокол);
- створює в системі електронного документообігу іDoc службову записку, обравши в полі адресата начальника відділу забезпечення інноваційних технологій навчання
(далі – ЗІТН) інформаційно-обчислювального центру (далі – ІОЦ), в полі погодження – завідувача кафедри, де працює автор, в полі затвердження –директора ІОЦ, про надання доступу до самостійної перевірки МВ на плагіат в системі Unicheck, де вказує протокол, а завідувач кафедри засвідчує факт засідання кафедри та назву затверджених МВ.
Вигляд бізнес-процесу в іDoc:
Автор: укладач НМВ (в коментарі вказує номер та дату протоколу кафедри).
Погодження: завідувач кафедри.
Підписання: директор ІОЦ.
Розгляд: начальник відділу ЗІТН ІОЦ.
- завантажує файл МВ в створеному завданні курсу, до якого надає доступ відділ ЗІТН, на навчальній платформі (далі – НП) Moodle для перевірки в Unicheсk, та отримує можливість зберегти, в подальшому використати, файл звіту у форматі PDF. Файл звіту прикріплює до службової записки, що створюється у системі електронного документообігу, разом з МВ окремими додатками;
- подає на узгодження керівнику (гаранту) освітньої програми;
- подає на розгляд науково-методичної ради з якості навчально- наукового інституту, де вивчається спеціальність (результати вносяться в протокол засідання).
В разі повернення на доопрацювання МВ НМР з якості ННІ розробник повторно, після внесення правок, створює службову записку на прикладі першої службової записки, після чого отримує повторний доступ до Moodle в курс із завданням, щоб завантажити файл МВ на перевірку.
Завідувач кафедри: узгоджує службову записку автора МВ на етапі
розгляду та подачі на перевірку в системі Unicheck.

Важливо! Спроба дається одна (через зловживання та звітності за кожну платну сторінку), тому всіма комунікаторними способами повідомляйте (а це пошта, чат в мудлі, телефон) про те що Ви (автор) маєте декілька силабусів - ми оперативно будемо знімати спробу в нуль і Ви знову завантажуєте інший файл. Тут краще перепитайте як не помилитись - а ніж завантажити на перевірку той самий файл

Науково-методична рада - Документи

Порядок розгляду та затвердження розміщення опису навчальної дисципліни через ел.документообіг (сторінка репозиторію)