Навчально науковий інститут енергетики, автоматики та водного господарства входить в структуру Національного університету водного господарства та природокористування який є  вищим навчальним закладом ІV рівня акредитації і надає освітні послуги згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України щодо одержання вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра та магістра (в тому числі для іноземних громадян) за освітніми програмами приведеними нижче.