Завідувач  кафедри:Древецький Володимир Володимирович v.v.drevetskyi@nuwm.edu.ua
Менеджер: Христюк Андрій Олексійович   a.o.khrystyuk@nuwm.edu.uaВикладач: Сафоник А.П.

Група: РІ-41

Викладач: Рудик А.В.

Група: РІ-41

Викладач: Сірик Р.Є.

Група: АКІТз-21і

Викладач: Реут Д.Т.

Група: АІм-51

Ступінь вищої освіти: бакалавр;

Освітня програма (Спеціальність): Охорона праці (263 «Цивільна безпека»);

Шифр за ОП: ПрН.3;

Рік навчання, семестр: 2 рік, 4 семестр;

Викладач (лектор): доц. Филипчук Леонід Вікторович;

Мета та цілі ОК: 

Метою навчальної практики є отримання майбутніми фахівцями практичної та удосконалення теоретичної підготовки, вмінь і навичок щодо принципів роботи електричних апаратів, машин та іншого електричного обладнання; безпечного поводження з електричним струмом та промисловими електричними засобами, низьковольтним та високовольтним обладнанням при різних умовах праці; безпечної експлуатації і ремонту засобів передачі електричної енергії, використання електрозахисних засобів та інструментів.

Основними завданнями навчальної практики є:

  • розвиток інтересу до обраної спеціальності;
  • формування вмінь та підходів до аналізу реальних і потенційних небезпек, шкідливих і небезпечних виробничих чинників на виробництві, зокрема пов‘язаних із використанням електричної енергії;
  • вивчення і пропонування відповідних профілактичних заходів по усуненню недоліків в організації робіт та виробничих операцій, пов‘язаних з використанням електричної енергії;
  • вивчення посадових обов’язків керівників структурних підрозділів з питань електробезпеки.

Викладач: Василець Святослав

Викладач: Василець Святослав

Викладач: Грицюк І.М.
Група: РІ-31

Викладач: Христюк А.О.
Група: РІ-31

Викладач: Сірик Р.Є.
Група: ЕЕЕ-31

Викладач: Сидорчук Б.П.
Групи: АКІТ-31, РІ-31

Викладач: Сафоник А.П.
Група: АКІТ-31

Викладач: Стець С.Є.
Групи: АКІТ-31, РІ-31, АКІТ-11інт

Викладач: Василець С.В.

Група: ЕЕЕм-51