Завідувач кафедри:Ткачук Олександр Андрійович o.a.tkachuk@nuwm.edu.ua 
Менеджер: Шевчук Ольга Володимирівна o.v.shevchuk@nuwm.edu.uaЛектор: к.т.н, доцент Піліпака Л.М., група МБГ-31, 31інт

Кваліфікаційна робота магістерського рівня вищої освіти

Викладачі_Кочкарьов Д.В., МБГ-31, МБГ-31інт

5 тий СЕМЕСТР

Викладач_Кочкарьов Д.В._МБГ-31, МБГ-11інт
ПЕРШИЙ СЕМЕСТР

Викладач_ Шевчук О.В._ГРС-11

МБГ-41,МБГ-41інт., МБГз-51

Викладач: Ліпянін Вадим Антонович

Викладач: Ліпянін В.А. Група: МБГ-51м

(перший семестр вивчення)

Викладач_Ліпянін В.А._МБГ-51м
(другий семестр вивчення)