В.о. завідувача кафедри: Налобіна Олена Олександрівна,  o.o.nalobina@nuwm.edu.ua                                                                                                            
Менеджер: Голотюк Микола Віталійович,   m.v.holotiuk@nuwm.edu.ua                                                                   

МАГІСТР
208 Агроінженерія
1 рік, ІІ семестр
Викладач: Бундза Олег Зіновійович
Мета та завдання: Сільське господарство як одна з основ економічної незалежності України є однією з найбільш пріоритетних галузей народного господарства України.Навчальна дисципліна «Інновації в АПК» входить до циклу навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки студентів, та належить до однієї з профільних навчальних дисциплін.
Програма навчальної дисципліни «Інновації в АПК» складена відповідно до освітньо-професійної програми "Агроінженерія" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 208 "Агроінженерія" галузь знань – 20 "Аграрні науки та продовольство".
Завданням  дисципліни є засвоєння та формування знань з основ функціонування і застосування новітніх та інноваційних систем і технологій в АПК на прикладі сільськогосподарської техніки і обладнання.