Завідувач кафедри:Колесник Тетяна Миколаївна t.m.kolesnyk@nuwm.edu.ua
Менеджер: Мороз Олександр Сергійович   o.s.moroz@nuwm.edu.uaРівень вищої освіти: бакалаврський

Освітня програма: Освітньо-професійна програма «Агрономія»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: 3-й, семестр 6-й

Викладач: Олійник О.О., група АГР-31, АГР-21інт

Мета викладання освітньої компоненти «Агрофармакологія» ” полягає у вивченні студентами сучасних засобів хімічного захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів, методів їх застосування, механізму дії та впливу на оточуюче середовище, а також, принципів розробки та впровадження інтегрованих систем захисту рослин.

Рівень вищої освіти: бакалаврський

Освітня програма: Освітньо-професійна програма «Агрономія»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: 4-й, семестр 7-й

Викладач: Олійник О.О., група АГР-41, АГР-31інт

Мета викладання освітньої компоненти «Агрофармакологія» ” полягає у вивченні студентами сучасних засобів хімічного захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів, методів їх застосування, механізму дії та впливу на оточуюче середовище, а також, принципів розробки та впровадження інтегрованих систем захисту рослин.

Лектор: Польовий В.М., Фурманець О.А., АГР-21інт, АГР-31

Лектор: Олійник О.О.., Групи: АГР-41

Рівень вищої освіти: магістерський

Освітня програма: Освітньо-наукова програма «Агрохімія і ґрунтознавство»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: 1-й, семестр 1-й

Викладач: Олійник О.О., група АГР-51м

Мета викладання освітньої компоненти «Агрохімсервіс» є оволодіння теоретичними основами агрохімічного забезпечення та обслуговування сільськогосподарських підприємств, товаровиробника, формування навичок із дослідження та застосування засобів хімізації у технологічних процесах вирощування сільськогосподарської продукції, збереження та підвищення родючості ґрунтів з урахуванням природних умов, ринку виробництва, застосування агрохімікатів та вирощування сільськогосподарських культур, здійснення контролю стану ґрунтів і результатів застосування засобів хімізації.

Рівень вищої освіти: магістерський

Освітня програма: Освітньо-професійна програма «Агрохімія і ґрунтознавство»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: 1-й, семестр 1-й

Викладач: Олійник О.О., група АГР-52м

Мета викладання освітньої компоненти «Агрохімсервіс» є оволодіння теоретичними основами агрохімічного забезпечення та обслуговування сільськогосподарських підприємств, товаровиробника, формування навичок із дослідження та застосування засобів хімізації у технологічних процесах вирощування сільськогосподарської продукції, збереження та підвищення родючості ґрунтів з урахуванням природних умов, ринку виробництва, застосування агрохімікатів та вирощування сільськогосподарських культур, здійснення контролю стану ґрунтів і результатів застосування засобів хімізації.

Рівень вищої освіти: магістерський

Освітня програма: Освітньо-професійна програма «Агрохімія і ґрунтознавство»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: 2-й, семестр 1-й

Викладач: Олійник О.О., група АГР-62м

Мета дисципліни – ознайомити здобувачів освіти із специфікою надання агрохімічних послуг, особливостями проведення оцінки ефективності і якості застосування добрив і послуг, роботи підприємств сфери агрохімічного сервісу з урахуванням грунтово-кліматичних умов та екологічного стану навколишнього середовища.

Дисципліна «Агрохімсервіс органічного агровиробництва» спрямована на оволодіння студентом теоретичними основами та практичними навичками агрохімічного забезпечення та обслуговування органічного агровиробництва, формування навичок із дослідження та застосування органічних добрив та біопестицидів у технологічних процесах вирощування сільськогосподарської продукції, збереження та підвищення родючості ґрунтів з урахуванням природних умов, ринку виробництва, здійснення контролю стану ґрунтів.

Лектор: Веремеєнко С.І., д.с-г.н., професор. Групи: АГР-51м, АГР-52м

Викладач: Кучерова А.В. Група - АГР-51м

Лектор: Кучерова А.В., АХГ-31, АГР-21інт.

Лектор: Солодка Т.М. Групи: АГР-31

Лектор Володимирець В.О., Групи АГР-11інт

Лектор: Володимирець В.О., Групи: АГР-11інт

Лектор: Володимирець В.О., Група: АГР-21