Завідувач кафедри:Колесник Тетяна Миколаївна t.m.kolesnyk@nuwm.edu.ua
Менеджер: Мороз Олександр Сергійович   o.s.moroz@nuwm.edu.uaРівень вищої освіти: бакалаврський

Освітня програма: Освітньо-професійна програма «Агрономія»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: 3-й, семестр 6-й

Викладач: Олійник О.О., група АГР-31, АГР-21інт

Мета викладання освітньої компоненти «Агрофармакологія» ” полягає у вивченні студентами сучасних засобів хімічного захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів, методів їх застосування, механізму дії та впливу на оточуюче середовище, а також, принципів розробки та впровадження інтегрованих систем захисту рослин.

Рівень вищої освіти: бакалаврський

Освітня програма: Освітньо-професійна програма «Агрономія»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: 4-й, семестр 7-й

Викладач: Олійник О.О., група АГР-41, АГР-31інт

Мета викладання освітньої компоненти «Агрофармакологія» ” полягає у вивченні студентами сучасних засобів хімічного захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів, методів їх застосування, механізму дії та впливу на оточуюче середовище, а також, принципів розробки та впровадження інтегрованих систем захисту рослин.

Лектор: Польовий В.М., Фурманець О.А., АГР-21інт, АГР-31

Лектор: Олійник О.О.., Групи: АГР-41

Рівень вищої освіти: магістерський

Освітня програма: Освітньо-наукова програма «Агрохімія і ґрунтознавство»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: 1-й, семестр 1-й

Викладач: Олійник О.О., група АГР-51м

Мета викладання освітньої компоненти «Агрохімсервіс» є оволодіння теоретичними основами агрохімічного забезпечення та обслуговування сільськогосподарських підприємств, товаровиробника, формування навичок із дослідження та застосування засобів хімізації у технологічних процесах вирощування сільськогосподарської продукції, збереження та підвищення родючості ґрунтів з урахуванням природних умов, ринку виробництва, застосування агрохімікатів та вирощування сільськогосподарських культур, здійснення контролю стану ґрунтів і результатів застосування засобів хімізації.

Рівень вищої освіти: магістерський

Освітня програма: Освітньо-професійна програма «Агрохімія і ґрунтознавство»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: 1-й, семестр 1-й

Викладач: Олійник О.О., група АГР-52м

Мета викладання освітньої компоненти «Агрохімсервіс» є оволодіння теоретичними основами агрохімічного забезпечення та обслуговування сільськогосподарських підприємств, товаровиробника, формування навичок із дослідження та застосування засобів хімізації у технологічних процесах вирощування сільськогосподарської продукції, збереження та підвищення родючості ґрунтів з урахуванням природних умов, ринку виробництва, застосування агрохімікатів та вирощування сільськогосподарських культур, здійснення контролю стану ґрунтів і результатів застосування засобів хімізації.

Лектор: Веремеєнко С.І., д.с-г.н., професор. Групи: АГР-51м, АГР-52м

Викладач: Кучерова А.В. Група - АГР-51м

Лектор: Кучерова А.В., АХГ-31, АГР-21інт.

Лектор: Солодка Т.М., АГР-21інт., АГР-31

Лектор Володимирець В.О., Групи АГР-11інт

Лектор: Володимирець В.О., Групи: АГР-11інт

Лектор: Володимирець В.О., Групи: АГР-11інт

Рівень вищої освіти: магістерський

Освітня програма: Освітньо-наукова програма «Агрохімія і ґрунтознавство»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: 1-й, семестр 1-й

Викладач: Олійник О.О., група АГР-51м

Мета викладання освітньої компоненти «Бонітування ґрунтів і оцінка якості земель»: формування у студента теоретичних основ та практичних навичок проведення бонітування ґрунтів та оцінки якості земель, спрямованих на раціональне і високоефективне використання земельних ресурсів країни, на підвищення ґрунтової родючості і забезпечення більш повної реалізації потенціалу сільськогосподарських культур.

 

Рівень вищої освіти: магістерський

Освітня програма: Освітньо-професійна програма «Агрохімія і ґрунтознавство»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: 1-й, семестр 1-й

Викладач: Олійник О.О., група АГР-52м

Мета викладання освітньої компоненти «Бонітування ґрунтів і оцінка якості земель»: формування у студента теоретичних основ та практичних навичок проведення бонітування ґрунтів та оцінки якості земель, спрямованих на раціональне і високоефективне використання земельних ресурсів країни, на підвищення ґрунтової родючості і забезпечення більш повної реалізації потенціалу сільськогосподарських культур.

 

Лектор: Володимирець В.О., доцент, Групи: АГР-11

Лектор: Щербачук В.М., Групи: АГР-41, АГР-21інт.