Завідувач кафедри:Ліщинський Анатолій Георгійович  
Менеджер: Наконечна Жанна Василівна zh.v.nakonechna@nuwm.edu.uaЛектор: Мошинський В.С., д.с.-г.н., професор

асистент: Наконечна Ж.В., ст. викладач

ННІ ВГП

Групи: ГФ-41

Лектор: Шульган Р.Б., ГЗ-51м, ГЗз-61м

Метою вивчення дисципліни є отримання теоретичних знань та здобуття відповідних практичних навиків із розробки та застосування геоінформаційних систем для вирішення задач грошової оцінки земель.

Завдання дисципліни полягає у тому, щоб навчити студентів застосовувати ГІС-технології для економіко-планувального зонування, проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та земель сільськогосподарського призначення, визначення експертної грошової оцінки окремих земельних ділянок, прогнозування та аналізу вартості земель.

Викладач: Лагоднюк О.А. Корбутяк В.М., Ніколайчук К.М. ЗВК-41, ГІС-41, ГЕО-41

Лектор: Корбутяк В.М., канд. техн. наук., доцент

ННІАЗ Група: ГЗ-52м, ГЗз-62м

лектор-доцент, к.т.н. Корбутяк В.М. ,ГЗ-52м, ГЗз-62м
Викладач_Ліщинський А.Г._ГЗ-51м, ГЗз-61м

(другий семестр вивчення)
Шульган Р.Б. , Стахів Я.А., групи ЗВК-31, Гео-31, ГІС-31

Лектор - Шульган Р.Б.

Групи: ЗВК-41 (другий семестр вивчення)

Викладач: Кахнич П.Ф.
Групи: ЗВК-31, ГЕО-31, ГІС-31

Лектор: Мошинський В.С., д.с.-г.н., професор Наконечна Ж.В.

ННІАЗ

Групи: ЕКО-21

Викладач: Наконечна Ж.В.

Група: ЗВК-31

Лектор: Мошинський В. С., Наконечна Ж. В.
для студентів ННІАЗ, групи ГЗ - 51м, ГЗз-61м
Ніколайчук К.М., Шульган Р.Б. ГЗ-21інт, ГЗз-21інт, ГЗз-31
Стахів Я.А., ГЗ-21інт, ГЗз-21інт, ГЗз-51
Модуль 2. Основи земельного права
Ліщинський А.Г. ,ГЗ-21,ГЗ-22
Ніколайчук К.М., Стахів Я.А., ГЗ-21інт, ГЗз-21інт