Завідувач кафедри:Корнієнко Валерій Ярославович v.ia.korniienko@nuwm.edu.ua
Менеджер: Заєць Віталій Вадимович v.v.zayets@nuwm.edu.ua



Викладачі: Чухарєв С.М., Заєць В.В.,
Група ГР-11інт

Викладачі:
Васильчук  О.Ю.
Кучерук М.О.
Сапіна М.М.

 

Група:  ГР-21

 

Викладач: Заєць В.В.

Група ГР-11, ГР-12

Викладач: Васильчук О.Ю.
Група ГР-31, ГР-11інт

Викладачі:

Мощич С.З.
Трофимчук Ю.В.

Група: ГР-11інт

БАКАЛАВР
184 "ГІРНИЦТВО"
2 рік, IV семестр (2 рік за скороченим терміном навчання, ІІ семестр; 1 рік а скороченим терміном навчання фахові, ІІ семестр)
Викладач: Кучерук Мирослава Олегівна
Мета та цілі ОК: засвоєння студентами теоретичних основ фізичних процесів, що відбуваються в результаті видобутку корисних копалин геотехнологічними методами та збагачення корисних копалин.

Викладачка: Кучерук М.О.

Група ГР-41

Викладач Заєць В.В.
Група ГР-21
Викладач Васильчук О.Ю.
ГР-21інт

Викладач: Васильчук О.Ю.

Група ГР-21, ГРф-12

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Освітня програма (Спеціальність): Гірництво (184 Гірництво)
Шифр за ОП: ОК 31
Рік навчання, семестр: 8 (2 зі скороченим терміном навчання)
Викладач (лектор): Корнієнко Валерій Ярославович
Мета та цілі ОК: підготовка фахівця, який володіє основами експлуатації систем, сучасними підходами до проведення робіт з обслуговування транспортних систем, методиками розрахунку вибору основних режимних параметрів гірничого обладнання для конкретних умов експлуатації, методами та засобами діагностики технічного стану, правилами безпеки експлуатації та проведення технічного обслуговування транспортних систем.

Ступінь вищої освіти: магістр
Освітня програма (Спеціальність): Гірництво (184 Гірництво)
Шифр за ОП: ОК 3
Рік навчання, семестр: перший, перший
Викладач (лектор): Віталій Заєць
Мета та цілі ОК: 
Мета - показати можливості використання інформаційних технологій та різних прикладних програм при обробці результатів експериментальних досліджень, плануванні та аналізі технологічних процесів у гірництві

Викладач: Васильчук О.Ю.

Група ГР-51м

Викладачі: Чухарєв С.М., Кучерук М.О.

Група: ГР-31
Викладач: Мощич С.З.
Група ГР-51м, ГР-52м