Завідуючий  кафедрою:Трач Володимир Мирославович v.m.trach@nuwm.edu.ua 
Менеджер: Тинчук Сергій Олександрович s.o.tynchuk@nuwm.edu.uaВикладач: Кундрат М.М.

Група АМ-11

Викладач_Трач В.М._БЦІ-21, БЦІ-22, БЦІ-23

Викладач: Трач В.М._ Групи - ПЦБ-11інт, ПЦБ-31

Викладач_Подворний А.В._АДіА-31+інт

Викладач_Гуртовий О.Г._МТТ-41+інт.

Лектор: Гуртовий О.Г., к.т.н., доцент

ННІБА Група: МТТ-51м

Викладач Кундрат М.М., групи БЦІ-11, БЦІ-12, ГБВВ-11
Тинчук С.О. ,МТТ-11інт+МТТ-31

Викладачі: Подворний А.В.; Трач Р.В. гр. МТТ-51

Викладач_Тинчук С.О_ГЕ-21

Лектор: доц. Гуртовий О.Г., викладач, доц. Подворний А.В.

Групи:АДІА-11інт, ВВ-31+інт, МБГ-31+інт, МТТ-31+інт, ПЦБ-11інт, ТБК-31+інт, ТГВ-31+інт

Викладачі: доц. Андрушков В.І. ст.викл. Хоружий М.М.
Групи: БЦІ-21 ,БЦІ-22 (другий семестр вивчення)

Лектор: Тинчук С.О., к.т.н., доцент

ННІМ Групи: АТ-21, МБ-21