Завідувач кафедри:Трач Володимир Мирославович v.m.trach@nuwm.edu.ua 
Менеджер: Тинчук Сергій Олександрович s.o.tynchuk@nuwm.edu.uaВикладач_Трач В.М._БЦІ-21, БЦІ-22, БЦІ-23

Викладач_Подворний А.В._АДіА-31+інт

Викладач: Трач В.М._ Групи - ПЦБ-11інт, ПЦБ-31

Викладач: Трач В.М.

Групи: МТТ-11інт, МТТ-31

Лектор: Гуртовий О.Г., к.т.н., доцент

ННІБА Група: МТТ-51м

Викладач Кундрат М.М., групи БЦІ-11, БЦІ-12, ГБВВ-11
Тинчук С.О. ,МТТ-11інт+МТТ-31

Викладачі: Подворний А.В.; Трач Р.В. гр. МТТ-51

Лектор: Тинчук С.О., к.т.н., доцент

ННІМ Групи: АТ-21, МБ-21, АТз-21інт

Лектор: Подворний А.В.,
Групи: АТ-11інт.

Лектор: доц. Гуртовий О.Г.

Групи:АДІА-11інт, ВВ-31+інт, МБГ-31+інт, МТТ-31+інт, ПЦБ-11інт, ТБК-31+інт, ТГВ-31+інт

Лектор: Гуртовий О.Г., групи: АІ-21, ГР-31.

Лектор - доц. Андрушков В.І., 

Практичні і лабораторні заняття - доценти: Андрушков В.І., Гуртовий О.Г., Тинчук С.О., Подворний А.В.

(перший семестр навчання)

Викладачі: доц. Андрушков В.І.
Групи: БЦІ-21 ,БЦІ-22, БЦІ-23 (другий семестр вивчення)