Завідувач кафедри: Шадюк Тамара Адамівна t.a.shadiuk@nuwm.edu.ua
Менеджер: Мельничук Максим Святославович m.s.melnuchyk@nuwm.edu.ua 

Викладач: Сарнавська О.В.

Група:МСД - 51

Викл: доцент Шадюк Т.А., група К-11

Викладач Мельничук М.С., група К-31

Викладач: Наконечна О.П.

Група: К-11
Викладач: Наконечна О.П. Група: К-11

Викл. Залужна А.Є.

Група: К-21

Викладач: доц. Мельничук М.С.

К-31.

Викладач: Сарнавська О.В.

Група: К-11

Лектор: Наконечна О.П. 

Групи: Кз-21

Викладач: Сарнавська О.В.

Група: К-31

Бакалавр
Освітні програми: Креативна та цифрова культура, Міжнародні культурні зв'язки та міжкультурні комунікації.
Спеціальність 034 Культурологія.
ОК15
1 рік, 1 семестр
Шадюк Тамара Адамівна
Мета та цілі ОК: ознайомлення з нормативно-цілісними засадами етики, з роллю етичного чинника в людській життєдіяльності та формуванні навичок всебічного аналізу і успішного вирішення морально-етичних проблем.

Викл. Шадюк Т.А.

Група: П-21+інт; ІБАС-21; ІБАС. П.-21

Викладач: Коберська Т.А.

Група: К-21

Викладач: проф. Наконечна О.П. К-41

К-41

Бакалавр
Освітня програма: Креативна та цифрова культура
Спеціальність: 034 Культурологія
ФП 1.25
4 рік, 7 семестр
Шадюк Тамара Адамівна
Мета та цілі ОК: ознайомлення з основними напрямками розвитку та видово-змістовою багатоманітністю української культури в еміграції.

Лектор: Сарнавська О.В.

Група: ІБАС-11