Завідувач кафедри: Шадюк Тамара Адамівна t.a.shadiuk@nuwm.edu.ua
Менеджер: Мельничук Максим Святославович m.s.melnuchyk@nuwm.edu.ua 

викладач: Коберська Тетяна Ананівна

викладач: Залужна Алла Євгенівна

викладач: Сарнавська Оксана Вячеславівна

 Викладач:  Рейнська Вікторія Борисівна

МСД-51м,

Викладач: Наконечна О.П.

Група: К-11
Викладач: Наконечна О.П. Група: К-11

Викл. Залужна А.Є.

Група: К-21

Викладач: Шадюк Т.А. К-41, Кз-41

викладач проф. Залужна А.Є.

К-21 (10.06.24-07.07.24)

МСД-11 (01.07.24- 21.07.24)

Викладач: доц. Мельничук М.С.

К-41.

Викладач: Сарнавська О.В.

Група: К-11

Кз 11

Лектор: Наконечна О.П. 

Групи: К-21

Викладач: Сарнавська О.В.

Група: К-31
Група Кз-31

Бакалавр
Освітні програми: Креативна та цифрова культура, Міжнародні культурні зв'язки та міжкультурні комунікації.
Спеціальність 034 Культурологія.
ОК15
1 рік, 1 семестр
Шадюк Тамара Адамівна
Мета та цілі ОК: ознайомлення з нормативно-цілісними засадами етики, з роллю етичного чинника в людській життєдіяльності та формуванні навичок всебічного аналізу і успішного вирішення морально-етичних проблем.

Викл. Шадюк Т.А.

Група: П-21+інт; ІБАС-21; ІБАС. П.-21

Викладач: Коберська Т.А.

Група: К-21