Завідувач кафедри:Міщук Інна Володимирівна i.v.mishchuk@nuwm.edu.ua
Менеджер: Подвірна Олена Владиславівна   o.v.podvirna@nuwm.edu.uaМагістр
262 — Правоохоронна діяльність
ІІ семестр, І рік навчання
Викладач: Міщук І.В.
Мета та цілі ОК: формування у студентів знання про природу і сутність прав людини, соціальні, філософські, політичні, передумови їх міжнародно-правового захисту, вивчення специфіки міжнародного права у сфері захисту прав людини на сучасному етапі, механізмів і процедур міжнародно-правового захисту прав людини, а також специфіки системи захисту прав людини на універсальному та регіональному рівнях. На меті курсу є сприяти формуванню освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної застосовувати міжнародній досвід у захисті прав людини, визначати ступінь імплементації міжнародно-правових стандартів у галузі захисту прав людини в національне законодавство України, користуватися правовою міжнародною термінологією у сфері захисту прав особи, виявляти загальні тенденції розвитку міжнародно-правового механізму захисту прав людини на підставі дослідження системи універсальних та регіональних стандартів галузі прав людини та дати студентам систему поглиблених знань, що сприятимуть формуванню правничого світогляду і правосвідомості особистості, юридичного мислення.  Основними завданнями навчальної дисципліни є: формування у студентів вмінь та знань щодо  розуміння змісту міжнародного механізму захисту та дотримання прав людини, самостійного розв’язання практичних проблем, які виникають у процесі реалізації особами права на захист прав людини
Викладач: Матвійчук А.В.
Групи: ПР-31
ПРз-31
Магістр.
081 Право.
1 рік 2 семестр
Викладач - Дуліба Є.В.
Мета та завдання: є формування та розвиток умінь аналізувати сучасні проблеми адміністративного права та адміністративного судочинства; вироблення вмінь надавати оцінку для конкретної ситуації, а також пошуку шляхів розв’язання цих проблем з урахуванням сучасних умов розвитку держави та викликів, з якими вона стикається.

 Викладач - Кафарський В.І,, Матвійчук А.В,   Градиська Ю.В.

 

Групи: ПР- 51м, ПРз- 51м, ПРз- 52м

Викладач: Водоп'ян Т.В.,
Група: ПР-51м, ПР-51з м,
Викладач: Водоп`ян Т.В., Подвірна О.В.

Групи: ПР-51м, ПР-52м, ПРз-52м, ПРз-51м

Викладач: Пасічнюк В.Б.  Групи: М-21, М-21інт

Викладач: Подвірна О.В.

Групи: ПР-31, ПРз-31

Викладач: Панкевич І.М.   , Вовк Ю.Є.

Групи ПР-11, 12, 13

Викладач: Панкевич І.М.

Групи: ПР-21, ПР-22, ПРз-21

Викладач: Дуліба Є.В.
Група: ФТЕ-31

Викладач: Водоп'ян Т.В.

Група: ПДз-61

Викладач: Приварський Ю.Ю.
Групи: ПР-31, ПР-32, ПР-33 (перший семестр)
ПР-42, ПР-41 (другий семестр)

Викладачі: Подвірна О.В. 

Групи: 

ПТ-11інт, ПТБД-21, ГЕ-11, ТЕ-11