Завідувач кафедри:Клименко Микола Олександрович  
Менеджер: Польща Інна Павлівна i.p.polshcha@nuwm.edu.uaВикладач: Турчина К. П. Група: ЕКО-21

Ліхо О.А. , ЕКО – 51м, ТЗ-51м, ТЗз-61м

Викладач: Ліхо О.А. Групи: ЕКО-11інт, ЕКО-31

Лектор: Ковальчук Н.С., к.с.-г.н., доцент
ННІАЗ
Групи: ТЗ-21

Лектор: старший викладач Варжель Ольга Валентинівна Групи: ТЗ-51м

Лектор: Статник І.І., к.с.-г.н., доцент Групи: ТЗ-51м

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Освітня програма (Спеціальність): 101 "Екологія"; 183 "Технології захисту навколишнього середовища";
Шифр за ОП: ОК 15;
Рік навчання, семестр:__1_ рік, _____1_____ семестр;
Викладач (лектор): Клименко М.О., д.с.-г.н., професор; асистент лектора: Клименко Л.В., к.с.-г.н., доцент;
Мета та цілі ОК: Представлена програма висвітлює основні питання становлення та розвитку екології;
місця екології серед біологічних, природничих і гуманітарних наук; розкриття соціальних функцій екології, усвідомлення їх вагомості у сучасному суспільстві; ознайомлення з системою екологічної освіти в Україні, рівнем розвитку та станом функціонування екологічної галузі тощо.