Завідувач кафедри:Янчук Руслан Миколайович r.m.yanchuk@nuwm.edu.ua
Менеджер: Янчук Руслан Миколайович  r.m.yanchuk@nuwm.edu.uaБАКАЛАВР
193. ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ
ОК 12
1 рік, 2 семестр
Викладач: Дмитрів Ольга Петрівна
Мета та цілі освітньої компоненти: ознайомлення студентів з фундаментальними основами геодезичної науки та набуття ними теоретичної та практичної підготовки з питань основних геодезичних вимірювань на земній поверхні, побудови картографічних матеріалів та вирішення різноманітних інженерних геодезичних задач.

Лектор: Лагоднюк А.М.

Панчук Ю.М. ,ГЕО-31

Викладач: Тадєєв О.А.

Група: ГЕО-41

Викладач: Панчук Ю.М. ГР-21

БАКАЛАВР
193. ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ
ОК 12
1 рік, 1 семестр
Викладач: Дмитрів Ольга Петрівна
Мета та цілі освітньої компоненти: ознайомлення студентів з фундаментальними основами геодезичної науки та набуття ними теоретичної та практичної підготовки з питань основних геодезичних вимірювань на земній поверхні, побудови картографічних матеріалів та вирішення різноманітних інженерних геодезичних задач.

2 курс, 1 семестр
Янчук О.Є.

МАГІСТР
201. АГРОНОМІЯ
ВБ 6.1
2 рік, 2 семестр
Викладач: Дмитрів Ольга Петрівна
Мета та цілі освітньої компоненти: набуття студентами спеціальності 201 «Агрономія» теоретичних знань і практичних навичок з використання географічних інформаційних систем (ГІС) для розв’язку фахових задач.

Лектор: Янчук Р.М., ГЗ -21, ГЗ-11і

Частина ІІ. ЗВК-31, ГЕО-31, ГІС-31, ГЗ-21і
Загальний курс ННІАЗ

Лектор: Лагоднюк А.М. Групи: ГФ-21