Завідувач кафедри:Позняковська Наталія Миколаївна n.m.poznyakovska@nuwm.edu.ua
Менеджер: Зінкевич Оксана Володимирівна o.v.zinkevych@nuwm.edu.uaВикладач: Осадча О.О.

Групи: ОіО-21, ОіО-11інт, ОіОз-11інт

 

Викладач: Сиротинська А. П.

Групи: ОіО-31, ОіО-41, ОіОз-51

Викладач: Міклуха О.Л.

Групи: ОіО-31, ОіОз-41

Викладач: Міклуха О.Л.

Групи: ОіО-41, ОіО-21інт, ОіОз-21інт

Викладач: Міклуха О.Л.

Групи: ОіОм-51, ОіОм-61з

Викладачі: Позняковська Н.М., Міклуха О.Л., Сиротинська А.П.

Групи: ОіО-41, ОіО-21інт, ОіОз-51, ОіОз-21інт

Викладач: Антонюк О.Р.

Групи: ОіО-41, ОіО-21інт, ОіОз-51, ОіОз-21інт
(частина 1)
Групи: ОіО-11
Ступінь вищої освіти: БАКАЛАВР
Освітня програма (спеціальність): ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ (071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ)
Шифр за ОП: ОК 28
Рік навчання, семестр: 1 рік, 2 семестр
Викладач: Зінкевич Оксана Володимирівна
Мета та цілі ОК: засвоєння знань з теорії і практики ведення бухгалтерського обліку
(частина 2)
Групи: ОіО-21, ОіО-11інт
Ступінь вищої освіти: БАКАЛАВР
Освітня програма (спеціальність): ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ (071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ)
Шифр за ОП: ОК 28
Рік навчання, семестр: 2 рік, 1 семестр
Викладач: Зінкевич Оксана Володимирівна
Мета та цілі ОК: засвоєння знань з теорії і практики ведення бухгалтерського обліку

Викладач: Левицька С.О. 

Групи: ОіО-51м, ОіОм-61з

Викладач: Позняковська Н.М.

Групи: ОіОм-61, ОіОм-71з

Викладач: Позняковська Н.М.

Групи: ОіО-41, ОіО-21інт, ОіОз-51, ОіОз-21інт

група: ВБА-41

Ступінь вищої освіти: БАКАЛАВР

Освітня програма (спеціальність): ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА (207 ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА) 

Шифр за ОП: ОК 13

Рік навчання, семестр: 4 рік, 7 семестр

Викладач: Зінкевич Оксана Володимирівна

Мета та цілі ОК: засвоїти ключові поняття та терміни; знати економічні закономірності процесів виробництва, вилову, перероблення і реалізації рибної продукції; сформувати економічне мислення; вміти концептуально і організаційно охоплювати базові аспекти галузевої економіки, визначати й оцінювати ринкову позицію підприємства, попит і пропозицію на рибну продукцію, калькулювати собівартість рибної продукції, знаходити напрями підвищення продуктивності праці, якості продукції і визначати рівень впливу її на прибутковість виробництва, кваліфіковано розв'язувати питання визначення економічної ефективності виробництва риби, функціонування залученого і власного капіталу

Спецкурс за вибором

Викладач: Антонюк О.Р.

Групи: ОіОз-11інт, ОіОз-31

Викладач: Левицька С.О.

Групи: ОА-41, ОіО-21інт, ОіОз-51, ОіОз-21інт