Завідувач кафедри:Гуцман Сергій Володимирович s.v.hutsman@nuwm.edu.ua
Менеджер: Ногас Анжела Олександрівна a.o.nohas@nuwm.edu.uaЛектор: Гуцман С.В.

Групи: ФКС-11, ФТЕ-11, ФТЕ-12, ФСР-11.

Лектор: Гуцман С.В. Група: ФТЕ -21, ФТЕ-31, ФТЕ-11інт., ФКС-31, ФКСз-31

Викладач: Гуцйман С.В.

Викладач - Дячук В.П.

Група ФСР-11

Лектор - Шекула О.Н.

Групи - ФТЕ-41.

Викладач: Подоляка П.С., Літвінчук О.Ф.

Групи: ФТЕ-11, ФТЕ-12, ФСР-11, ФКС-11

Діагностика і моніторинг стану здоров’я є необхідною навчальною дисципліною у галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Мета викладання дисципліни – вивчення основних понять медицини, ознайомлення з основними та додатковими методами обстеження пацієнтів, вміти оцінити стан здоров’я, відповідно грамотно призначити реабілітаційні заходи і перевірити їх ефективність. Також навчити майбутніх фахівців розвивати у собі спостережливість, дослідницькі інтереси, здатність визначати загальний стан хворого, бачити найменші зміни в його стані і тим самим забезпечувати гнучку тактику застосування фізичної реабілітації на етапах відновлювального лікування.

Лектор: Гуцман С.В. Група: ФТЕ -21, ФТЕ-31, ФТЕ-11інт., ФКС-31, ФКСз-31

Лектор: Ногас А.О. група: ФКС-41, ФКСз-41

 

Лектор: Ногас А.О.

Групи: ФТЕ-21, ФТЕ-11інт.

(другий семестр вивчення)

Лектор: Гуцман С.В.

Групи: ФТЕ-21, ФКС-21, ФКСз-21, ФСРз-11інт.

(перший семестр вивчення)
Викладач: Ногас А.О.

Група: ФТЕ - 11 інт, ФТЕ-21.
(другий семестр вивчення)

Викладачі: Ногас А.О.

Група: ФТЕ-11., ФТЕ-12, ФТЕ-31

Лектор: Подоляка П.С.

Групи: ФТЕ-11, ФТЕ-12, ФКС-21.

Лектор: Гуцман С.В., Літвінчук О.Ф.

Група: ФТЕ-41, ФСРз-11інт.

Викладачі: Ногас А.О., Гуцман С.В.

Група: ФСРз-11інт.

Лектор: Гуцман С.В.

Групи: ФКС-11, ФТЕ-11, ФТЕ-12, ФСР-11.