Завідувач кафедри:Гуцман Сергій Володимирович s.v.hutsman@nuwm.edu.ua
Менеджер: Ногас Анжела Олександрівна a.o.nohas@nuwm.edu.uaВикладач: Подоляка П.С., Андреєва О.Б.

Групи: ФТЕ-11

Діагностика і моніторинг стану здоров’я є необхідною навчальною дисципліною у галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Мета викладання дисципліни – вивчення основних понять медицини, ознайомлення з основними та додатковими методами обстеження пацієнтів, вміти оцінити стан здоров’я, відповідно грамотно призначити реабілітаційні заходи і перевірити їх ефективність. Також навчити майбутніх фахівців розвивати у собі спостережливість, дослідницькі інтереси, здатність визначати загальний стан хворого, бачити найменші зміни в його стані і тим самим забезпечувати гнучку тактику застосування фізичної реабілітації на етапах відновлювального лікування.

Лектор: Гуцман С.В. Група: ФТЕ -31інт., ФТЕ-41, ФТЕ-11інт.

Лектор: Ногас А.О.

Групи: ФТЕ-21, ФТЕ-21інт.

(перший та другий семестр вивчення)

Лектор: Гуцман С.В.

Групи: ФТЕ-21, ФКС-21, ФКСз-21

(перший семестр вивчення)
Викладач: Ногас А.О.

Група: ФТЕ - 11 інт, ФТЕ-21, ФТЕ-21.
(другий семестр вивчення)

Викладачі: Ногас А.О.

Група: ФТЕ-21інт., ФТЕ-31, ФТЕ-11

Лектор: Гуцман С.В.

Групи: ФКС-11, ФТЕ-11