Подоляка П.С. 

 Група ФТЕ-21інт.

Викладач: Григус І.М., Смольська Л.М.

Групи: ФТЕ-11, ФТЕ-12, ФТЕ-11інт

Діагностика і моніторинг стану здоров’я є необхідною навчальною дисципліною у галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Мета викладання дисципліни – вивчення основних понять медицини, ознайомлення з основними та додатковими методами обстеження пацієнтів, вміти оцінити стан здоров’я, відповідно грамотно призначити реабілітаційні заходи і перевірити їх ефективність. Також навчити майбутніх фахівців розвивати у собі спостережливість, дослідницькі інтереси, здатність визначати загальний стан хворого, бачити найменші зміни в його стані і тим самим забезпечувати гнучку тактику застосування фізичної реабілітації на етапах відновлювального лікування.

Лектор: Смольська Л.М. Група: ФТЕ -31 (другий семестр вивчення)

Лектор: Подоляка П.С.

Групи: ФР-41, ФР-42 

Фізіотерапія (грец. physis – природа + therapeia – лікування; син.: фізіатрія, фізична терапія, фізикальна терапія, фізична медицина, фізичні методи лікування) – напрям медицини, який вивчає дію на організм людини штучно створених, природних, а також фізичних факторів і їх застосування з метою профілактики, лікування і реабілітації.

Лектор: Ногас А.О.

Групи: ФТЕ-21, ФТЕ-22 , ФТЕ-21інт.

(другий семестр вивчення)

Викладач: Ногас А.О.

Група: ФТЕ - 11 інт, ФТЕ-21, ФТЕ-22.
(другий семестр вивчення)

Викладачі: Ногас А.О., Смольська Л.М.

Група: ФТЕ-31

Лектор: Гуцман С.В.

Групи: ФТЕ-11, ФКС-11, ФКСз-11