Завідувач кафедри:Михайлишин Ольга Леонідівна o.l.mykhaylyshyn@nuwm.edu.ua
Менеджер: Потапчук Ірина Володимирівна  i.v.potapchuk@nuwm.edu.uaВмкладачі: Смолінська О.Е., Матвіюк О.В., Наумук Ю.С.

Бакалавр, АМ-31

 

БАКАЛАВР

191 "Архітектура та містобудування", ОПП 2021

3 рік, 2 семестр

Викладач: Луц Віктор Данилович

БАКАЛАВР

191 "Архітектура та містобудування", ОПП 2021р.

3 рік, 1 семестр

Викладач: Луц Віктор Данилович

Архітектурне комп`ютерне моделювання
АМ-51м

Викладачі: Байцар Т.В., Матвіюк О.В., Шолудько М.М.

група АМ-31

Викладачі: Потапчук І. В., Байцар Т.В., Шолудько М.М.

Група:  АМ-21
БАКАЛАВР
191 Архітектура та містобудування
Мета та цілі ОК: набуття професійних навиків і фахових компетенцій через творчий процес архітектурного проєктування, формування фахового світогляду.

Викладачі: Шолудько М. В., Потапчук І.В., Бичковська Л.С.
Група: А-41
БАКАЛАВР
191 Архітектура та містобудування
Мета та цілі ОК: набуття професійних навиків і фахових компетенцій через творчий процес архітектурного проєктування, формування фахового світогляду.

Викладачі: Шолудько М.В., Потапчук І.В., Бичковська Л.С.

група: АМ-41

БАКАЛАВР

191 "Архітектура та містобудування"

Викладачі: Шолудько М.В., Потапчук І.В., Бичковська Л.С.

Метою виконання курсового проєкту є ознайомлення студентів із засадами проектування містобудівної документації, з детальним припрацюванням території житлової групи, з усіма необхідними вимогами для неї.

Основними завданнями, які вирішуються при виконанні курсового проекту, є:

-       організація зручного та функціонального внутрішньо-дворового простору житлової групи;

-       уміле використання природного рельєфу території для розміщення будівель та споруд;

-       побудова дорожньо-транспортного каркасу з умов найбільшої зручності;

-       створення виразної архітектурно-просторової композиції житлової забудови;

-       організація системи озеленення території житлової групи.

     У процесі роботи над курсовим проєктом студенти повинні оволодіти навиками:

-       формування багатоповерхових, багатосекційних житлових будинків та їх правильної орієнтації по сторонах світу;

-       організації зручної у функціональному відношенні житлової групи з усіма необхідними елементами благоустрою;

-       навиками побудови внутрішньо-дворової пішохідно-транспортної системи .

Викладачі: Потапчук І.В., Бондарчук Л.Ю., Байцар Т.В., Шолудько М.М.

Група АМ-21

БАКАЛАВР

191 "Архітектура та містобудування"

Метою виконання курсового проєкту є ознайомлення студентів з основними прийомами та принципами проектування виставкових залів, з їхніми допоміжними приміщеннями та формування внутрішнього простору інтер’єрів.

Основними завданнями, що вирішуються під час виконання даного курсового проєкту, є:

-       набуття навичок проєктування об’єкту архітектури в сформованому середовищі міста;

-       створення виразного обємно-просторового образу та внутрішнього простору (інтерєру) будівлі;

-       збереження існуючого середовища, одночасно розвиваючи його;

-       створення композиційно-планувальної структури згідно з діючими нормами проєктування;

-       підбір колористичного та стилістичного вирішення проєктованого об’єкту з урахуванням вимог до збереження історично цінної забудови;

 - ознайомлення  з вітчизняним та зарубіжним практичним досвідом проектування архітектурних об’єктів в існуючому сформованому середовищі;
     -  вирішення функціональної організації ділянки проектованого об’єкту;
     -  проведення аналізу та оцінка містобудівної ситуації, що склалася у процесі історичного розвитку міста;
     -   уміння   працювати з містобудівною документацією;

- уміння приймати обґрунтовані функціональні та образно-стилістичні рішення з урахуванням історичних та просторових особливостей і масштабу існуючої забудови.

Викладачі: Потапчук І.В., Бондарчук Л.Ю., Байцар Т.В., Шолудько М.М.

Група АМ-21
БАКАЛАВР
191 Архітектура та містобудування
Мета та цілі ОК: формування студентами здатності розробляти та приймати логічні і креативні архітектурно-містобудівні рішення в сфері житлового багатоповерхового будівництва, розв'язувати складні практичні проблеми сучасної архітектури житлових будівель.

Питання, які розглядає та вивчає дисципліна «Архітектурне проєктування сакральної будівлі» наразі є актуальним для розуміння принципів, особливостей та закономірностей формування специфічного громадського простору, яке створюється у взаємозв’язку архітектури та містобудування.
Мета дисципліни: набуття навиків проєктування сакральної будівлі з яскраво вираженим функціональним призначенням.
Цілі дисципліни: навчити студентів грамотному містобудівному рішенню, пов’язаному із вибором ділянки для сакральної будівлі і її функції; створенню функціонально-організованої структурної схеми, що базується на релігійних канонах і типі сакральної будівлі; чітко організовувати простір, що обумовлює характер і напрям основних «сценарних» процесів; створювати незабутній образ невеликої за розмірами сакральної будівлі, що формує громадський простір загальноміського значення.