Завідувач  кафедри: Турбал Юрій Васильович y.v.turbal@nuwm.edu.ua 
Менеджер: Харів Наталія Олексіївна  n.o.khariv@nuwm.edu.ua 

Бачишина Л.Д., ПМ-21, ІПЗ-21інт, КН-21, ІПЗ-21

Міщук Г.Ю., КН-31, КН-11інт, ІПЗ-31, ІПЗ-21інт, КНз-41

Ступінь вищої освіти: бакалавр;
Освітня програма: Комп'ютерні науки, Інтернет речей;
Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки, 121 Інженерія програмного забезпечення;
Шифр за ОП: ОК27, ОК22;
Рік навчання, семестр: 2 рік, 4 семестр;
Викладач: к.т.н., доцент Іванчук Наталія Віталіївна;
Мета та цілі ОК: оволодіння сучасними технологіями, мовами програмування у сфері веб-програмування. Вивчити основні концепції HTML, CSS, JavaScript та хмарних сервісів. Навчитися створювати та проводити підтримку веб-документів. Підготувати студентів до використання отриманих знань і навиків при розв’язуванні практичних задач, а також при написанні бакалаврських та магістерських робіт.
Прищепа О.В., КН-41, КН-21інт, ПМ-21, ПМ-21інт, КНз-51

Бялик І.М., КН-31, КН-11інт, ПМ-31, ПМ-11інт, ІПЗ-31, ІПЗ-21інт

 • Ступінь вищої освіти: магістр;
  Освітня програма: Прикладна інформатика / Спеціальність: 122    Комп’ютерні науки; / Шифр за ОП: ОК7;
 • Освітня програма: Прикладна математика / Спеціальність: 113    Прикладна математика; / Шифр за ОП: ОК10
 • Групи: КН-51м, ПМ-51м
  Рік навчання, семестр: 1-й рік, 2-й семестр;
  Викладач (лектор): Клімов Сергій Васильович;
  Мета та цілі ОК: 
 • Гідроінформатика - це вивчення інформаційних потоків та генерування знань, що стосуються руху води в реальному світі через інтеграцію інформаційно-комунікаційних технологій для збору даних, моделювання та підтримки прийняття рішень, наслідків для водного середовища та суспільства, управління водними системами. 
  Основною метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань про методи та засоби прийняття інженерних рішень, зокрема у водогосподарській галузі, з використанням гідроінформаційних технологій, на засадах математичного моделювання; формування системного, аналітичного мислення для оцінки ситуацій, пов’язаних з дією води, а також розвиток вміння визначати потреби споживачів програмних продуктів з урахуванням їх призначення, особливостей умов використання та вимог до точності і стабільності результатів.
  Основними завданнями (цілями), є:
  •    сформувати структуровані знання про сучасні гідро інформаційні програмні продукти, їх можливості, принципи та особливості роботи;
  •    розкриття    можливостей сучасного програмного забезпечення та ефективного застосування інформаційних технологій в інженерній діяльності у водогосподарській галузі.
  •    сформувати навички формувати програмні продукти для виконання заданих функції з урахуванням особливих, зокрема у водній інженерії, вимог, створення зручного та клієнтоорієнтованого UI-дизайну (User Interface Design) програмного продукту.
 
Гладун Л.В., ПМ-21, ІПЗ-21, ІПЗ-21інт