Завідувач  кафедри: Турбал Юрій Васильович y.v.turbal@nuwm.edu.ua 
Менеджер: Харів Наталія Олексіївна  n.o.khariv@nuwm.edu.ua 

Матеріали цього курсу надають знання та навички, необхідні для виконання таких завдань:

 • Пояснити підходи до захисту мережі.
 • Пояснити різні аспекти захисту системи та мережі.
 • Налаштувати контроль доступу локально та на основі сервера.
 • Запровадити списки контролю доступу (ACL) для фільтрації трафіку та пом'якшення мережевих атак.
 • Пояснити, як брендмауери застосувати для забезпечення безпеки мережі.
 • Реалізувати зональний зональний політик брендмауер за допомогою CLI.
 • Рекомендувати вимоги до захисту хмар для конкретного хмарного сценарію.
 • Визначте криптографічні методи, необхідні для забезпечення конфіденційності, цільності та автентичності.
 • Пояснити як технології захисту впливають на моніторинг безпеки.
 • Застосовувати різні типи журналів та записів для зберігання інформації про вузли та мережу.
 • Пояснити процес оцінювання сповіщень безпеки.

Бачишина Л.Д., ПМ-21, ІПЗ-21інт, КН-21, ІПЗ-21

Ступінь вищої освіти: бакалавр;
Освітня програма: Комп'ютерні науки, Інтернет речей;
Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки, 121 Інженерія програмного забезпечення;
Шифр за ОП: ОК27, ОК22;
Рік навчання, семестр: 2 рік, 4 семестр;
Викладач: к.т.н., доцент Іванчук Наталія Віталіївна;
Мета та цілі ОК: оволодіння сучасними технологіями, мовами програмування у сфері веб-програмування. Вивчити основні концепції HTML, CSS, JavaScript та хмарних сервісів. Навчитися створювати та проводити підтримку веб-документів. Підготувати студентів до використання отриманих знань і навиків при розв’язуванні практичних задач, а також при написанні бакалаврських та магістерських робіт.
Прищепа О.В., КН-41, КН-21інт, ПМ-21, ПМ-21інт, КНз-51