Завідувач кафедри:Коротун Сергій Ігорович  s.i.korotun@nuwm.edu.ua
Менеджер: Коротун Сергій Ігорович  s.i.korotun@nuwm.edu.uaСтупінь вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня програма (Спеціальність): 241 Готельно-ресторанна справа
Шифр за ОП: ЦЗП 1.23
Рік навчання, семестр: 4 рік, 8 семестр
Викладач (лектор): доцент, к.т.н. Корчик Наталія Михайлівна
Мета та цілі ОК "Контроль якості харчової продукції" освоїти склад мікро- та макрокомпонентів харчової сировини, а також харчових продуктів. Надання студентам теоретичних знань і практичних вмінь визначати особливості хімічного складу рослинної, тваринної та мінеральної сировини в порівняльному аспекті; чинники, які обумовлюють якість сировини та готової продукції. Вміти диференційно та обґрунтовано вирішувати питання контролю якості сировини і матеріалів; використання знання про хімічний склад сировини і матеріалів для прогнозування якості готового продукту.

Лектор: Яковишина М.С. Групи: ТУР-11,ТУР-11з.

Групи: ТУР-41, ТУРз-41

Керівники: Коротун С.І., Конарівська О.Б., Гарнага О.М.., Громаченко К.Ю., Яковишина М.С.,

Студенти ТУР-41

Лектор: Коротун С.І., к.геог.н., доцент Групи: ТУР-11,ТУР-11з.
Викладач: Кушнірук Ю.С.,
Викладач: Яковишина М.С.
Група: ТУР-21