Завідувач кафедри: Коротун Сергій Ігорович  s.i.korotun@nuwm.edu.ua
Менеджер: Коротун Сергій Ігорович  s.i.korotun@nuwm.edu.ua 

Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський);

Освітня програма (Спеціальність): 241 Готельно-ресторанна права;

Шифр за ОП: ЦПП 2.8;

Рік навчання, семестр: 4 рік, 8 семестр;

Викладач (лектор): доцент, к.е.н. Конарівська Оксана Богданівна; Група: ГРС-41

Мета та цілі ОК "Бізнес-планування в готельно-ресторанному господарстві": підготовка фахівців, які за рахунок набутих знань, навичок і вмінь, зможуть на практиці планувати всі етапи підприємницького циклу в готельно-ресторанному господарстві.

Викладач_Конарівська О.Б._ТУР-31, ГРС-31, ТУРз-31, ГРСз-31

Керівники: Коротун С.І., Конарівська О.Б., Калько А.Д., Гарнага О.М., Коротун О.П., Яковишина М.С.,

Студенти ТУР-41

Лектор: Коротун С.І., к.геог.н., доцент Групи: ТУР-11,ТУР-11з.
Викладач: Яковишина М.С.
Група: ТУР-21

Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня програма (Спеціальність): 241 Готельно-ресторанна справа
Шифр за ОП: ЦЗП 1.23
Рік навчання, семестр: 4 рік, 8 семестр
Викладач (лектор): доцент, к.т.н. Корчик Наталія Михайлівна
Мета та цілі ОК "Контроль якості харчової продукції" освоїти склад мікро- та макрокомпонентів харчової сировини, а також харчових продуктів. Надання студентам теоретичних знань і практичних вмінь визначати особливості хімічного складу рослинної, тваринної та мінеральної сировини в порівняльному аспекті; чинники, які обумовлюють якість сировини та готової продукції. Вміти диференційно та обґрунтовано вирішувати питання контролю якості сировини і матеріалів; використання знання про хімічний склад сировини і матеріалів для прогнозування якості готового продукту.