Завідувач кафедри:Міщук Галина Юріївна h.y.mischuk@nuwm.edu.ua
Менеджер: Костюкевич Аліна Миколаївна a.m.kostiukevych@nuwm.edu.uaЛектор: Олійник О.О.

Група: БА-21
Викладач: Олійник О.О.

 Викладач: Костюкевич А.М.

Групи: БА-41, УПЕП-41, УПЕП-21інт

Лектор: Мазур Н.О.
Асистент: Кроль В.В.

Групи: ЕП-11, М-11, МАР-11, МЕ-11, ОіО-11, ФІН-11
Викладач: Мазур Н.О.

Групи: УПЕП-21, БА-21

Лектор: Савіна Н. Б., Групи: УПЕПн-61м

Викладач: Самолюк Н.М., Олійник О.О.

Групи: УПЕП-31, БА-31

Викладач: Савіна Н.Б., Костюкевич А.М. Група: БА-31

Викладач: Мазур Н.О. 

Група: БА-41+інт

Викладач: Рощик І.А.

Група: УПЕПм-51