Завідувач кафедри:Міщук Галина Юріївна h.y.mischuk@nuwm.edu.ua
Менеджер: Костюкевич Аліна Миколаївна a.m.kostiukevych@nuwm.edu.uaВикладач: Рощик І.А.

Лектор: Олійник О.О.

Група: БА-21
Викладач: Олійник О.О.
Міщук Г.Ю.,  Юрчик Г..М.,  Мазур Н.О. Групи: УПЕП-41+інт., УПЕПз-21інт., УПЕПз-51
Міщук Г.Ю., Рощик І.А., Костюкевич А.М. БА-41+інт., БАз-51

 Викладач: Костюкевич А.М.

Групи: БА-41, УПЕП-41, 

Лектор: Мазур Н.О.
Асистенти: Кроль В.В., Юрчик Г.М.

Групи: ЕП-11, М-11, МАР-11, МЕ-11, ОіО-11, ФІН-11
Викладач: Мазур Н.О.

Групи: УПЕП-21, УПЕП-11інт, УПЕПз-21
Викладач: Мазур Н.О.

Групи: УПЕП-21, БА-21