Завідувач кафедри:Кушнір Ніна Борисівна n.b.kushnir@nuwm.edu.ua
Менеджер: Адамчук Тетяна Леонідівна t.l.adamchuk@nuwm.edu.uaБАКАЛАВР
242. Туризм, 241. Готельно-ресторанна справа
4 рік, 1 семестр
Групи: ТУР-41, ТУРз-41, ГРС-41
Лектор: проф. Кушнір Н.Б.
Викладач: Адамчук Т.Л.
Мета та цілі ОК: засвоєння теоретичних положень з аналізу та оцінки діяльності підприємств туристичної галузі та надбанні практичних навичок використання цих знань для прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності діяльності галузі.
Викладач: Венцурик А.М.

Група: ЕП-41, ПТБД-21інт, ЕПз-21 інт

Викладач: Жемба А.Й., Венцурик А.М.

група МЕ-21

Викладач: Жемба А.Й.

група МЕ-51м

Викладач: Стахів О.А.
Група: ПТБД-11, ПТБДз-11

Лектор: Жемба А.Й.

Група: МЕ-51м

Групи: ЕП-41, ЕП-21інт., ЕПз-21інт., ЕПз-51

Викладач: Стахів О.А.

Група: МЕ-11 

Бакалавр
Підприєництво, торгівля та біржова діяльність
Викладач: Стахів О.А.
Група: ЕП-41, ПТБД-21інт
Бакалавр.
ОП 076. Підприємницто, торгівля та біржова діяльність
Облік і оподаткування
Управління персоналом та економіка праці
Бізнес-аналітика
Фінанси, банківська справа та страхування
Маркетинг
Менеджмент
Лектор: проф., к.е.н. Кузнєцова Т.В.
Викладачі: Петрук І. Р., Левун О. І.
Групи: ОіО-21, МЕ-21, М-21, БА-21, УПЕП-21, ФіН-21, МАР-21, ПТБД-21