Завідувач  кафедри:Тадеєв Петро Олександрович p.o.tadeyev@nuwm.edu.ua
Менеджер: Іванюк Ольга Олександрівна o.o.ivaniuk@nuwm.edu.uaОсвітня програма (Спеціальність): Теплоенергетика, Гідроенергетика.
Рік навчання, семестр: 1-й рік, осінній семестр.

Ступінь вищої освіти: бакалаврський (перший).

Шифр за ОП: ОК9, ОК8.

Викладач (лектор):Кушнір Олександр Олегович.

Мета та цілі ОК:

Метою та завданнями вивчення вищої математики є розвиток логічного, алгоритмічного, аналітичного і синтетичного мислення, оволодіння математичним апаратом, необхідним для вивчення загально інженерних та спеціальних дисциплін, розвиток здібностей свідомого сприйняття математичного матеріалу, характерного для спеціальностей «Теплоенергетика», «Гідроенергетика»; оволодіння основними математичними методами, необхідними для аналізу і моделювання пристроїв, процесів та явищ, пошуків оптимальних рішень з метою підвищення ефективності виробництва і вибору найкращих способів реалізації цих рішень, опрацюванння і анадізу результатів експериментів.

Викладач: Дейнека О.Ю.
Група: БІО-11
(2-гий семестр вивчення)

Викладач: Тадеєв П.О.
Групи: КІ-11, КІз-11
(2-гий семестр вивчення)

Викладач: Тадеєв П.О.
Групи: ІСТ-11, ЦТ-11
(2-ий семестр вивчення)

Викладач: Дейнека О.Ю.

Група: ГБВВ-11, ГФ-11, ГД-11 (перший семестр)

Викладач: Тадеєв П.О.
Група: КІ-11, КІз-11,  (перший семестр)

Лектор: Цецик С.П. (перший семестр)
Групи: ІБАС-11, ПУА-11, МЕ-11

Викладач: Кушнір В.П. ,
ПМ-11інт - другий семестр
Кушнір В.П. ,
другий семестр

Бакалавр Викладач: Дейнека О.Ю. Група: ІСТ-11інт (1 семестр)

Викладач:  Дейнека О.Ю.

Група: БІО-11 (перший семестр) 

Кушнір В.П. ,КІ
(другий, третій семестри вивчення)
Цецик С.П.
ЕЕЕ-21 інт, ЕЕЕз-21інт - перший семестр
Іващук Я.Г., АТ-11,МБ-11, МБ-12
(другий семестр вивчення)

 Іващук Я.Г. АТ-11, АІ-11, ГР-11, МБ-11, ТТ-11, АТз-11

(другий семестр вивчення)

Викладач: Дейнека О.Ю.

 Група: ГФ-21

(перший семестр вивчення)

Лектор: Цецик С.П.

 Групи: АДіА-41 інт., ВВ-41 інт.,  МБГ-41 інт., ПЦБ-41 інт, МТТ-41 інт.,  (перший семестр вивчення)

Викладач: Іващук Я.Г.

Групи: АІ-11інт, МБ-11інт,  ГР-11інт, АТ-11інт, ТТ-11інт, АТз-11 інт.

(перший семестр вивчення)

Викладач: Дейнека О.Ю.

Групи:  ІСТ-21, ЦТ-21

(перший семестр вивчення)