Завідувач  кафедри:Тадеєв Петро Олександрович p.o.tadeyev@nuwm.edu.ua
Менеджер: Іванюк Ольга Олександрівна o.o.ivaniuk@nuwm.edu.uaВикладач:  Дейнека О.Ю.

Група: БІО-11 (перший семестр) 

Викладач: Дейнека О.Ю.
Групи: ТУР-21, ГРС-21
(2-гий семестр вивчення)

Освітня програма (Спеціальність): Теплоенергетика, Гідроенергетика.
Рік навчання, семестр: 1-й рік, весняний семестр.

Ступінь вищої освіти: бакалаврський (перший).

Шифр за ОП: ОК9, ОК8.

Викладач (лектор):Кушнір Олександр Олегович.

Мета та цілі ОК:

Метою та завданнями вивчення вищої математики є розвиток логічного, алгоритмічного, аналітичного і синтетичного мислення, оволодіння математичним апаратом, необхідним для вивчення загально інженерних та спеціальних дисциплін, розвиток здібностей свідомого сприйняття математичного матеріалу, характерного для спеціальностей «Теплоенергетика», «Гідроенергетика»; оволодіння основними математичними методами, необхідними для аналізу і моделювання пристроїв, процесів та явищ, пошуків оптимальних рішень з метою підвищення ефективності виробництва і вибору найкращих способів реалізації цих рішень, опрацюванння і анадізу результатів експериментів.

 

Викладач: Дейнеко О.Ю.

Група: АІ-11інт. АТз-11інт., АІз-11інт.,ТТз-11інт.

Освітня програма (Спеціальність): Теплоенергетика, Гідроенергетика.
Рік навчання, семестр: 1-й рік, осінній семестр.

Ступінь вищої освіти: бакалаврський (перший).

Шифр за ОП: ОК9, ОК8.

Викладач (лектор):Кушнір Олександр Олегович.

Мета та цілі ОК:

Метою та завданнями вивчення вищої математики є розвиток логічного, алгоритмічного, аналітичного і синтетичного мислення, оволодіння математичним апаратом, необхідним для вивчення загально інженерних та спеціальних дисциплін, розвиток здібностей свідомого сприйняття математичного матеріалу, характерного для спеціальностей «Теплоенергетика», «Гідроенергетика»; оволодіння основними математичними методами, необхідними для аналізу і моделювання пристроїв, процесів та явищ, пошуків оптимальних рішень з метою підвищення ефективності виробництва і вибору найкращих способів реалізації цих рішень, опрацюванння і анадізу результатів експериментів.

 

 

Викладач: Дейнека О.Ю.
Група: БІО-11
(2-гий семестр вивчення)

Викладач: Тадеєв П.О.
Групи: КБ-11, КІ-11, КІз-11, КБз-11
(2-гий семестр вивчення)

Викладач: Кушнір О.О.
Групи: ІСТ-11, ЦТ-11
(2-ий семестр вивчення)

БАКАЛАВР

Освітня програма: Цифрові технології дистанційної освіти

ОК5

Актуальність навчальної дисципліни полягає у тому, що курс вищої
математики є важливим складником підготовки фахівців в сфері професійної
освіти. Він є одним із способів розвитку логічного й алгоритмічного
мислення студентів. В результаті вивчення дисципліни студенти оволодіють
математичним апаратом, достатнім для опрацьовування математичних
моделей, пов’язаних з їх подальшою практичною діяльністю, як фахівців у
галузі цифрових технологій дистанційної освіти.
Метою викладання дисципліни є:
- формування особистості студентів, розвиток їх інтелекту, аналітичного та
синтетичного мислення, відповідної математичної культури, інтуїції;
- оволодіння математичним апаратом, необхідним для вивчення
спеціальних дисциплін, розвиток здібностей свідомого сприйняття
математичного матеріалу, характерного для спеціальності «Цифрові
технології дистанційної освіти»;
- формування вмінь: застосовувати теоретичні знання до аналізу,
моделювання та розв’язання задач прикладного характеру у межах своєї
майбутньої спеціальності;
- формулювати, записувати, інтерпретувати отримані результати з
урахуванням змісту поставленої проблеми.
Завдання вивчення дисципліни «Вища математика» є формування
теоретичних знань та практичних навичок у відповідності з поставленою
метою.

 

Освітня програма: Інформаційні системи та технології.

ОК5

Вища математика є важливим складником
підготовки фахівців інформаційних систем та
технологій. Курс вищої математики є одним із способів
розвитку логічного й алгоритмічного мислення
студентів. В результаті вивчення дисципліни студенти
оволодіють математичним апаратом, достатнім для
опрацьовування математичних моделей, пов’язаних з їх
подальшою практичною діяльністю, як фахівців у галузі
інформаційних систем та технологій.

Викладач: Дейнека О.Ю.

Група: ГБВВ-11, ГД-11 (перший семестр)

Викладач: Тадеєв П.О.
Група: КБ-11, КІ-11, КІз-11, КБз-11  (перший семестр)

Лектор: Цецик С.П. (перший семестр)
Групи: ІБАС-11, ПУА-11, МЕ-11, ПУАз-11

Викладач: Кушнір В.П. ,
ПМ-11інт - другий семестр
Кушнір В.П. ,
другий семестр ІПЗ-11, ІПЗ-12, КН-11, КН-12, КНз-11

Бакалавр Викладач: Дейнека О.Ю. Група: ІСТ-11інт (1 семестр)

Викладач:  Дейнека О.Ю.

Група: БІО-11 (перший семестр) 

Кушнір В.П. ,КІ
(другий, третій семестри вивчення)