В.о. завідувача  кафедри: Тхорук Євген Іванович ie.i.tkhoruk@nuwm.edu.ua
Менеджер: Лук'янчук Олександр Петрович  o.p.lukyanchuk@nuwm.edu.ua 

Будівельна та меліоративна техніка.
В курсі розглядаються питання призначення, загальної будови та області застосування різних класів машин: землерийно-транспортних, підйомно-транспортних, меліоративної техніки
Ступінь вищої освіти: бакалаврський (перший);
Освітня програма (Спеціальність): Створення та експлуатація машин і обладнання;
Шифр за ОП: OK 26;
Рік навчання, семестр:2 рік, 6 семестр;
Викладач (лектор): Серілко Дмитро Леонідович;
Мета та цілі ОК: Метою освітнього компонента є підготовка студентів до виробничо-технічної, експериментально-дослідної та проектно-конструкторської діяльності, пов'язаної зі створенням і експлуатацією технічних засобів для механізації вантажно-розвантажувальних та транспортувальних робіт, а також навчання студентів використанню знань, отриманих в результаті фундаментальної підготовки з природничих і спеціальним дисциплін, загально-професійних та спеціальних дисциплін для вирішення інженерних завдань, пов'язаних з обчисленням і конструюванням підйомно-транспортного устаткування.

Лектор: Серілко Д.Л.,

для студентів ННМІ, груп: МБм-51

 

Лектор: Науменко Ю.В., груп: МБо-51м, МБп-52.