Завідувач  кафедри:Грицюк Петро Михайлович p.m.hrytsiuk@nuwm.edu.ua 
Менеджер: Шевченко Ірина Мавіївна i.m.shevchenko@nuwm.edu.uaдля здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою 015.39 Цифрові технології дистанційної освіти, спеціальності 015.39 Професійна освіта (цифрові технології).

Викладач Рейнська В.Б.

Бакалавр

126 ІСТ

1-й рік навчання, 1-й семестр

Викладач: доцент Гладка О.М.

Викладач: Барановський Сергій Віталійович

Група МАР-31

Викладач: Бабич Т. Ю.

2 підгрупа П11

Викладач Бабич Т. Ю.

Ступінь вищої освіти - магістр

Освітня програма (Спеціальність) - 051 Економіка, ОПП "Інформаційні технології в бізнесі"

Шифр за ОП - ПП 2

Рік навчання, семестр: 1 рік, 2 семестр

Викладач (лектор): Волошин В.С., к.е.н., доцент

Мета та цілі ОК:
На сьогоднішній день питання розвитку інформаційних систем загалом та
бухгалтерських зокрема є досить актуальним. Для розширення функціональних
можливостей таких систем потрібно проводити адміністрування. У діяльності будь-
якого підприємства завжди велику роль відіграє правильно налагоджений облік.
Враховуються товари, гроші, договори, постачальники і покупці, співробітники і
багато іншого. Вся ця інформація важлива при роботі підприємства для правильної
оцінки і планування подальшої діяльності.
У наше століття інформаційних технологій звичайно ж облік ведеться за
допомогою комп'ютера. Але для того щоб комп'ютерний облік був дійсно
ефективним, одного комп'ютера мало, потрібна хороша обліково-аналітична
інформаційна система.
Грицюк П.М. ,УПЕП.ЕК-11

Викладач: Парфенюк О.В.
Групи: ЦТ-11, ІСТ-11

Шевченко Ірина Мавіївна

ЦТ-11