Завідувач кафедри:Филипчук Віктор Леонідович v.l.fylypchuk@nuwm.edu.ua
Менеджер: Зощук Віталій Олегович v.o.zoshchuk@nuwm.edu.uaВикладач: Кухнюк О.М.

Група: ЦБ-41

 

Викладач: Кухнюк О.М.

Група ЦБ-41+інт

Викладач: Зощук В.О.
Група: ЦБ-41+інт

Викладач: Довбенко Володимир Сергійович

Група: ЦБ-11

 

Довбенко Т.О., АДІА-41, АМ-41+інт, БЦІ-41, ВВ-41, МБГ-41, МТТ-41, ПЦБ-41, ТБК-41, ТГВ-41

Ступінь вищої освіти: бакалавр;

Освітня програма (Спеціальність): "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", "Журналістика", "Публічне управління та адміністрування";

Шифр за ОП: ЗП8, ОК6, ЗП8;

Рік навчання, семестр: 4 рік, 1 семестр;

Викладач (лектор): Зощук В.О.;

Мета та цілі ОК: Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» формує в майбутніх фахівцях уміння та компетенції для забезпечення безпеки працівників. Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, компетенцій для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління безпекою та цивільним захистом, формування у здобувачів вищої освіти відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки в повсякденному житті. Предметом вивчення навчальної дисципліни є поняття, моделі безпеки, завдання професійної діяльності в розрізі безпеки особистості, тощо.

Викладач: Довбенко В.С.

Групи: ПР-41, ПР-42, ПР-43

           ПРз-41Ступінь вищої освіти: бакалавр;

Освітня програма (Спеціальність): "Професійна освіта. Комп’ютерні технології", "Інтернет речей", "Комп'ютерна інженерія", "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", "Інформаційні системи та технології";

Шифр за ОП: ОК28, ОК11, ОК6, ОК19, ОК26, Д11;

Рік навчання, семестр: 4 рік, 1 семестр;

Викладач (лектор): Зощук В.О.;

Мета та цілі ОК: Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» формує в майбутніх фахівцях уміння та компетенції для забезпечення безпеки працівників. Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, компетенцій для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління безпекою та цивільним захистом, формування у здобувачів вищої освіти відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки в повсякденному житті. Предметом вивчення навчальної дисципліни є поняття, моделі безпеки, завдання професійної діяльності в розрізі безпеки особистості, тощо. .

Лектор: Шаталов О.С.

Група: АГР-41, ЕКО-41, ТУР-41, ВБА-31, ТЗ-41, ЗВК-41, ГЕО-41, ГІС-41

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Освітні програми (Спеціальності): Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»); Теплонергетика (144 «Теплонергетика»); Географія (106 «Географія»).

Шифр за ОП: Д11; 1.2.02.

Рік навчання, семестр: 4-й рік, 7-й семестр.

Викладач (лектор): Туровська Галина Іванівна.

Мета та цілі ОК: формування у здобувачів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення щодо створення безпечних умов життя і діяльності та у сфері цивільного захисту з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, а також досягнень науково-технічного прогресу.

 

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Освітні програми (Спеціальності): Автомобільний транспорт (274 «Автомобільний транспорт»); Транспортні технології (за видами) (275 «Транспортні технології»), Галузеве машинобудування (133 «Галузеве машинобудування»), Агроінженерія (208 «Агроінженерія»), Гірництво (184 «Гірництво»).

Шифр за ОП: ЗП 9

Рік навчання, семестр: 4-й рік, 7-й семестр.

Викладач (лектор): Туровська Галина Іванівна.

Мета та цілі ОК: формування у здобувачів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення щодо створення безпечних умов діяльності і життя та у сфері цивільного захисту з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, а також досягнень науково-технічного прогресу.