Завідувач кафедри: Кухнюк Олег Миколайович o.m.kukhniuk@nuwm.edu.ua
Менеджер: Зощук Віталій Олегович v.o.zoshchuk@nuwm.edu.ua

 

ООП Енергетична ефективність будівель та обстеженння інженерних систем

Група: ЕЕБ-51м

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Освітня програма (Спеціальність): Охорона праці (263 «Охорона праці»)

Шифр за ОП: ОК.38

Рік навчання, семестр: 2-й рік, 4-й семестр.

Керівник практики: Туровська Галина Іванівна.

Мета та цілі ОК: закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за спеціальністю «Цивільна безпека».

 

Викладач: Кухнюк О.М.

Група: ЦБ-41, ЦБ-31

 

Викладач: Кухнюк О.М.

Група ЦБ-41+інт

Ступінь вищої освіти: бакалавр;
Освітня програма (Спеціальність): Охорона праці (Цивільна безпека);
Шифр за ОП: ПП.15;
Рік навчання, семестр: 4 рік, 1 семестр;
Викладач (лектор): Зощук В.О.;
Мета та цілі ОК:  Обладнання під тиском являється джерелом потенційної небезпеки яке може призвести до вибухів, аварій, тощо Даний курс ознайомлює студента з безпечними методами ведення робіт під час експлуатації систем під тиском.  вирішуються завдання професійної діяльності на основі: імовірних небезпек, порядку допуску працівників до робіт з системами під тиском та нормативно-правової бази.
Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студента з технічними особливостями системами під тиском та з правилами безпечної їх експлуатації.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є поняття, моделі безпеки, завдання професійної діяльності в розрізі забезпечення безпеки обладнання що працює під тиском.

Викладач: Довбенко Володимир Сергійович

Група: ЦБ-11

 

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Освітні програми (Спеціальності): Автомобільний транспорт (274 «Автомобільний транспорт»); Транспортні технології (за видами) (275 «Транспортні технології»), Галузеве машинобудування (133 «Галузеве машинобудування»), Агроінженерія (208 «Агроінженерія»), Гірництво (184 «Гірництво»).

Шифр за ОП: ЗП9; ОК5; ОК9; ОК6.

Рік навчання, семестр: 4-й рік, 7-й семестр.

Викладач (лектор): Туровська Галина Іванівна.

Мета та цілі ОК: формування у здобувачів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення щодо створення безпечних умов діяльності і життя та у сфері цивільного захисту з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, а також досягнень науково-технічного прогресу.

 

 

 

 

 

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Освітні програми (Спеціальності): Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»);  Географія (106 «Географія»); Теплоненергетика (144 «Теплоненергетика»); Гідроенергетика (145 «Гідроенергетика»)

Шифр за ОП: Д11; ОК10; ОК6; ОК10.

Рік навчання, семестр: 4-й рік, 7-й семестр.

Викладач (лектор): Туровська Галина Іванівна.

Мета та цілі ОК: формування у здобувачів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення щодо створення безпечних умов життя і діяльності та у сфері цивільного захисту з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, а також досягнень науково-технічного прогресу.

 

Викладач: Довбенко Володимир Сергійович

Група: ФТЕ-41, ФКС-41, ФКСз-41

 

 

Довбенко Т.О., АДІА-41, АМ-41+інт, БЦІ-41, ВВ-41, МБГ-41, МТТ-41, ПЦБ-41, ТБК-41, ТГВ-41

Ступінь вищої освіти: бакалавр;
Освітня програма (Спеціальність): "Професійна освіта. Комп’ютерні технології", "Інтернет речей", "Комп'ютерна інженерія", "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", "Інформаційні системи та технології";
Шифр за ОП: ОК28, ОК11, ОК6, ОК19, ОК26, Д11;
Рік навчання, семестр: 4 рік, 1 семестр;
Викладач (лектор): Зощук В.О.;
Мета та цілі ОК: Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» формує в майбутніх фахівцях уміння та компетенції для забезпечення безпеки працівників.
Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, компетенцій для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління безпекою та цивільним захистом, формування у здобувачів вищої освіти відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки в повсякденному житті.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є поняття, моделі безпеки, завдання професійної діяльності в розрізі безпеки особистості, тощо.

Викладач: Довбенко В.С.

Групи: ПРз-41, ПРз-41інтСтупінь вищої освіти: бакалавр;
Освітня програма (Спеціальність): "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", "Журналістика", "Публічне управління та адміністрування";
Шифр за ОП: ЗП8, ОК6, ЗП8;
Рік навчання, семестр: 4 рік, 1 семестр;
Викладач (лектор): Зощук В.О.;
Мета та цілі ОК: Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» формує в майбутніх фахівцях уміння та компетенції для забезпечення безпеки працівників.
Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, компетенцій для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління безпекою та цивільним захистом, формування у здобувачів вищої освіти відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки в повсякденному житті.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є поняття, моделі безпеки, завдання професійної діяльності в розрізі безпеки особистості, тощо.