Проєкт: Школа лідерства на базі НУВГП був створений 2017 році

Ступінь вищої освіти: ________________________________;
Освітня програма (Спеціальність): _____________________;
Шифр за ОП: _______________________________________;
Рік навчання, семестр:___ рік, __________ семестр;
Викладач (лектор): __________________________________;
Мета та цілі ОК: ____________________________________ .

Курс покликаний підвищити інтерактивну цифрову грамотність управління веб ресурсами порталу університету

Рекомендую його: особам, яких призначили управляти інформаційними ресурсами, або особи які працевлаштувались ( з чого почати? )

План проведення лекцій та практичних в онлайн режимі

Кожний Вівторок - лекція з демонстрацією екрану ( запис )
Кожний Четверг - Практичні по лекції ( завдання на тестовому сервері )

Форма опитування на актуальні питання

Питання що будуть підніматися

Які доступні інструменти є на веб порталі з адміністративної панелі?
Які можливості відкривають інструменти веб порталу?
Яка структура сторінок прийнята за основу? Що таке шаблон?
Як працює компонент “Статті” та процес публікацій новин (оголошень) на веб порталі університету?
Що таке компонент “Депозитарій”, та його особливості роботи. Як управляти папками та файлами?
Як змінювати вміст сторінок веб порталу? Як оновлювати інформацію?
Як працює прив’язка меню?. Що таке компонент “Менеджер меню”?
Що таке модуль та його роль у формуванні сторінки веб порталу?
Що таке компонент “Коментарі” та його інструменти управління?