Завідувач кафедри:Мальчик Мар’яна Василівна m.malchyk@nuwm.edu.ua
Менеджер: Оплачко Ірина Олександрівна   i.o.oplachko@nuwm.edu.uaНавчальна дисципліна «Бенчмаркінг» формує у студентів теоретичні знання і практичні навички в аспекті використання бенчмаркінгу як ефективного інструменту маркетингової діяльності.

Метою курсу є формування теоретичних і прикладних знань у галузі маркетингових прийомів формування і управління бенчмаркінгом,  уміння проведення внутрішнього і зовнішнього бенчмаркінгу, розробка та впровадження бенчмаркінгових проектів, використання отриманих знань в практичній діяльності.

Основні цілі: -  надання студентам  знань про сутність бенчмаркінгу; розкрити основні аспекти організації та планування впровадження та використання бенчмаркінгу ;  методи формування системи показників аналізу діяльності кращих підприємств на ринку; набуття вмінь самостійно виконувати та використовувати у практичній діяльності  інформацію, отриману в результаті маркетингових досліджень і порівняльного аналізу; вивчення процесу безперервного вдосконалення діяльності підприємства на засадах використання бенчмаркінгу, дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, виявлення можливостей вдосконалення, а також впровадження внутрішнього та зовнішнього бенчмаркінгу задля  забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

Викладач: Веретін Л.С., МАР-21інт, МАР-41

Викладачі: Мальчик М.В., Коротун О.П.

Група: МАР-51
Викладачі: Мальчик М.В., Попко О.В., Толчанова З.О.

Група: МАР-11, МАР-12, МАР-13, МАРз-11
Викладач: Оплачко І.О.

Група: МАР-41+інт

Викладач: Мальчик М.В., групи МАР-21інт, МАРз-21інт

Лектор: Мартинюк О.В.

Групи: МАР-41

Лектор: Попко О.В.

Група: МАР-41
Викладачі: Попко О.В.

Група: МАР-51м
Викладачі: Мартинюк О.В., Оплачко І.О.

Група: МАР-21

Викладач: Король Б.О.

Групи: ЕП-31+інт, ОА-31, БА-31, БА-11інт, ЕК-31, ЕК-11інт, МЕ-31+інт, М-31+інт, УПЕП31+інт, ФіН-31
Викладачі: Толчанова З.О.

Група: МАР-51м, МАРз-61м
Викладачі: Толчанова З.О.

Групи: МАР-21, МАР-22, МАР-11інт.