Завідувач кафедри:Кізєєв Микола Дмитрович m.d.kizieiev@nuwm.edu.ua
Менеджер: Проценко Сергій Борисович s.b.protsenko@nuwm.edu.uaСтупінь вищої освіти: БАКАЛАВР
Освітня програма: Будівництво та цивільна інженерія (блок "Теплогазопостачання і вентиляція")
Шифр за ОП: ПС218
Рік навчання, семестр: 3 рік, ІІ семестри
Викладач (лектор): ПРОЦЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ
Мета та цілі ОК: Надання основних відомостей з питань автоматизованого проектування систем теплогазопостачання та вентиляції житлових, громадських та виробничих будівель. Ознайомлення з основами технічного, інформаційного та програмного забезпечення вирішення проектно-конструкторських задач із застосуванням новітніх комп’ютерних технологій, з можливостями найбільш поширених комп’ютерних програм для підбору обладнання, розрахунку і проектування систем ТГВ, з основними прийомами їхнього використання.

Викладач Грицина О.О., група БІО-41

Ступінь вищої освіти: МАГІСТР
192 Будівництво та цивільна інженерія
ОП: Теплогазопостачання і вентиляція

Шифр за ОП: ОК9
Рік навчання, семестр: 1 рік, ІІ семестр
Викладачі: ПРОЦЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ, КІЗЄЄВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
Мета та цілі ОК: Формування сучасного рівня знань, навичок та умінь з основ застосування теплових насосів і холодильних установок у системах теплохолодопостачання, вентиляції та кондиціювання повітря. Теоретична і практична підготовка з питань використання теплоти низькотемпературних природних та техногенних джерел енергії, проєктування та розрахунку теплонасосних і холодильних установок, техніко-економічної оцінки ефективності застосування теплових насосів у системах теплопостачання різних об’єктів.

Ступінь вищої освіти: БАКАЛАВР
Освітня програма: Будівництво та цивільна інженерія (блок "Теплогазопостачання і вентиляція")
Шифр за ОП: ПС218
Рік навчання, семестр: 3 рік, І семестри
Викладач (лектор): ПРОЦЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ
Мета та цілі ОК: Надання основних відомостей з питань автоматизованого проектування систем теплогазопостачання та вентиляції житлових, громадських та виробничих будівель. Ознайомлення з основами технічного, інформаційного та програмного забезпечення вирішення проектно-конструкторських задач із застосуванням новітніх комп’ютерних технологій, з можливостями найбільш поширених комп’ютерних програм для підбору обладнання, розрахунку і проектування систем ТГВ, з основними прийомами їхнього використання.

Ступінь вищої освіти: МАГІСТР
192 Будівництво та цивільна інженерія
ОП: Теплогазопостачання і вентиляція

Шифр за ОП: ОК6
Рік навчання, семестр: 1 рік, І семестр
Викладач: ПРОЦЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ
Мета та цілі ОК:
Опанування теоретичних знань та практичних навичок з основ проектування, влаштування та експлуатації автономних систем інженерного обладнання будівель і споруд, вибору джерел тепла та розробки схем автономного теплогазопостачання, опалення і гарячого водопостачання. Набуття відомостей про сучасні науково-технічні рішення в системах автономного тепло- та газопостачання, досвіду і практичних навичок вирішення конкретних інженерних задач, оволодіння методиками розрахунку автономних інженерних систем.

Лектор: Давидчук В.І., група ТГВ-31інт.

Викладач: Грицина О.О.

Група: БІО-31  

Викладачі: Давидчук В.І., Проценко С.Б., група: ТГВ-41інт

Викладач: доц., к.т.н. Давидчук В.І., група ТГВ-11інт
Викладач: доц., к.т.н. Новицька О.С., група ЦБ-31
Ступінь вищої освіти: МАГІСТР
192 Будівництво та цивільна інженерія
ОП: Теплогазопостачання і вентиляція
Шифр за ОП: ВК 2.1
Рік навчання, семестр: 1 рік, ІІ семестр
Викладач: ПРОЦЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ
Мета та цілі ОК: Формування теоретичних знань та практичних навичок розрахунку і проєктування систем теплогазопостачання і вентиляції з використанням вторинних та відновлюваних енергоресурсів. Теоретична і практична підготовка з питань: основні положення та вимоги державних норм і стандартів до використання вторинних і відновлюваних енергоресурсів, їхня класифікація та характеристики; принципи роботи, призначення, конструкції та основи проектування систем використання вторинних і відновлюваних енергоресурсів.

Ступінь вищої освіти: МАГІСТР
192 Будівництво та цивільна інженерія
ОП: Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем

Шифр за ОП: ПП5
Рік навчання, семестр: 1 рік, ІІ семестр
Викладач: ПРОЦЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ
Мета та цілі ОК: Мета викладання освітнього компонента полягає у формуванні в майбутніх фахівців з енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем теоретичних знань та практичних навичок проектування і розрахунку інженерних систем з використанням вторинних та відновлюваних енергоресурсів.