Завідувач  кафедри:Грицюк Петро Михайлович p.m.hrytsiuk@nuwm.edu.ua 
Менеджер: Шевченко Ірина Мавіївна i.m.shevchenko@nuwm.edu.uaВикладач: Рейнська. В.Б.
Групи: КІ-41, КІ-21інт.

Кардаш Оксана Любомирівна

ІІ семестр

Група МАР-31

Викладач: Бабич Т. Ю.

Ступінь вищої освіти: БАКАЛАВР
«Бізнес-аналітика», «Управління персоналом і економіка праці», «Економічна кібернетика» за спеціальністю 051 «Економіка»;
«Облік і оподаткування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»;
«Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
«Менеджмент» за спеціальністю 073 «Менеджмент»;
«Маркетинг» за спеціальністю 075 «Маркетинг»;
«Економіка підприємства», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
«Міжнародний бізнес» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».
3 рік, ... семестр
Лектор: ОЛЕНА ІВАНІВНА ДЖОШІ;
Мета та цілі: Даний курс сприяє формуванню у студентів системних знань з методології та інструментарію побудови та адекватного використання різних типів економіко-математичних моделей та методів.

І семестр (осінній)
Групи: М-11інт, МАР-11інт, ОіО-11інт, ПТБД-11інт, ФІН-11інт,

ІІ семестр (весняний)
Групи: БА-21, ЕП-21, М-21, М-22, МАР-21, МЕ-21, ОіО-21, УПЕП-21, ФІН-21, ЕК-21.
Грицюк Петро Михайлович
ІІ семестр
Лектор: Василів В.Б., к.е.н., доцент
ІІ семестр
для студентів ННІЕМ, групи: УПЕП-11
Лектор: Олена Іванівна Джоші;

І семестр
Групи: ІСТ-41, ІСТ-21інт

ІІ семестр
Групи: ІТБ-51м
Лектор: Василів В.Б., для студентів ННІЕМ, групи: УПЕП-11, ЕК-11, ОіА-11, ЕП-11, ФІН-11, М-11, МАР-11, МЕ-11, ПУА-11, ДІД-11
Лектор: Барановський С.В., група: ІБАС-21
Лектор: Карпович І.М., к.ф-м.н., доцент
Для студентів ННМІ, групи: АТ-11інт., АТз-11інт.

Викладач - к.е.н.,доц. Рейнська Вікторія Борисівна

Викладач: Василів В.Б.
Група: ІТБ-51м
( другий семестр вивчення)

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Освітня програма (Спеціальність) - 126 Інформаційні системи та технології

Шифр за ОП - ВК 5

Рік навчання, семестр: 4 рік, 1 семестр

Викладач (лектор): Волошин В.С., к.е.н., доцент

Мета та цілі ОК:

На сьогоднішній день питання розвитку
інформаційних систем загалом та
бухгалтерських зокрема є досить актуальним.
Незалежно від розмірів підприємства та його
форми власності, застосовування бухгалтерські
інформаційні системи є вимогою часу. Також у
діяльності будь-якого підприємства завжди
велику роль відіграє правильно налагоджений
облік. Враховуються товари, гроші, договори,
постачальники і покупці, співробітники і багато
іншого. Вся ця інформація важлива при роботі
підприємства для правильної оцінки і планування
подальшої діяльності.
Метою викладання дисципліни є засвоєння
теоретичних і практичних знань з основ
користування та функціонування
бухгалтерських інформаційних систем, їх
застосування для підсилення фінансово-
господарської діяльності підприємств та
організацій будь-якої галузі економіки та форми
власності; ознайомлення із сучасними
інформаційними технологіями та їх
використанням в інформаційних системах обліку.
При викладанні навчальної дисципліни
використовується інформаційно-ілюстративний
та проблемний методи навчання з
застосуванням: лекцій у супроводі
мультимедійної презентації; опорного
роздаткового графічного матеріалу;
індивідуальних творчих завдань при виконанні
лабораторних робіт.

Василів В.Б. ,
ІІ семестр
УПм-51, МОіАм-51, МІД-51м