Завідувач  кафедри:Грицюк Петро Михайлович p.m.hrytsiuk@nuwm.edu.ua 
Менеджер: Шевченко Ірина Мавіївна i.m.shevchenko@nuwm.edu.uaВикладач: Бабич Т.Ю.

Група: М-13

Викладач: Карпович І.М., канд. ф.-матем. наук, доцент

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: ЕКО-11
Рік навчання: 2023 рік
Викладач: Бабич Т.Ю., Гаврилюк М.С.

Бакалавр

ЕЕЕ

1-й рік навчання, 2-й семестр

Викладач: доцент Гладка О.М.

Викладач: Рощенюк А.М.

Група: КТ-41

Шевченко І.М.

ІІ семестр

Лектор: Шевченко І.М.
ІСТ-11, ЦТ-11
Викладач: Шевченко І.М.

ІСТ -21, ЦТ-21

Автор  курсу: Шроль Т.С.

 

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Освітня програма (Спеціальність) - 126 Інформаційні системи та технології

Шифр за ОП - 19

Рік навчання, семестр: 4 рік, 1 семестр

Викладач (лектор): Волошин В.С., к.е.н., доцент

Мета та цілі ОК:
Діяльність суб’єктів виробничих систем в
сучасному суспільстві супроводжується
використанням комп’ютерних технологій та
автоматизованих інформаційних систем. Їх
розвиток і вдосконалення вимагають від фахівців
знання економіки, інформатики, програмування
та інших спеціальних дисциплін, пов’язаних з
інформаційними системами і технологіями. Якщо
об’єднати ці знання і спрямувати їх на створення
системи, яка б повністю автоматизувала всі
функції управління та бізнес-процеси на
підприємстві, то результатом буде
автоматизована інформаційна система. Тому
набуття знань і навиків проектування,
тестування, налаштування, впровадження,
експлуатації, супроводження ІС є актуальним для
майбутнього фахівця з сфери ІТ.
Метою викладання дисципліни є засвоєння
теоретичних і практичних знань з основ
створення та функціонування автоматизованих
інформаційних систем, їх використання для
підсилення фінансово-господарської діяльності
підприємств та організацій будь-якої галузі
економіки; ознайомлення із сучасними
інформаційними технологіями та їх
використанням в інформаційних системах
підприємств.
При викладанні навчальної дисципліни
використовується інформаційно-ілюстративний
та проблемний методи навчання з
застосуванням: лекцій у супроводі
мультимедійної презентації; опорного
роздаткового графічного матеріалу;
індивідуальних творчих завдань при виконанні
лабораторних робіт.

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Освітня програма (Спеціальність) - 126 Інформаційні системи та технології, 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології), 051 Економіка

Шифр за ОП - ОК 28 по 126, ОК 27 по 015.39

Рік навчання, семестр: 4 рік, 1 семестр

Викладач (лектор): Волошин В.С., к.е.н., доцент

Мета та цілі ОК:

Діяльність суб’єктів виробничих систем в
сучасному суспільстві супроводжується
використанням комп’ютерних технологій та
автоматизованих інформаційних систем. Їх
розвиток і вдосконалення вимагають від фахівців
знання економіки, інформатики, програмування
та інших спеціальних дисциплін, пов’язаних з
інформаційними системами і технологіями. Якщо
об’єднати ці знання і спрямувати їх на створення
системи, яка б повністю автоматизувала всі
функції управління та бізнес-процеси на
підприємстві, то результатом буде
автоматизована інформаційна система. Тому
набуття знань і навиків проектування,
тестування, налаштування, впровадження,
експлуатації, супроводження ІС є актуальним для
майбутнього фахівця з сфери ІТ.
Метою викладання дисципліни є засвоєння
теоретичних і практичних знань з основ
створення та функціонування автоматизованих
інформаційних систем, їх використання для
підсилення фінансово-господарської діяльності
підприємств та організацій будь-якої галузі
економіки; ознайомлення із сучасними
інформаційними технологіями та їх
використанням в інформаційних системах
підприємств.
При викладанні навчальної дисципліни
використовується інформаційно-ілюстративний
та проблемний методи навчання з
застосуванням: лекцій у супроводі
мультимедійної презентації; опорного
роздаткового графічного матеріалу;
індивідуальних творчих завдань при виконанні
лабораторних робіт.

Бакалавр

126 Інформаційні системи та технології

ВК1.2

1-й рік навчання, 2-й семестр (для інтегрованих)

доц. Гладка О.М.

Мета дисципліни полягає у формуванні теоретичних знань та практичних навичок з розв'язування прикладних математичних задач із використанням сучасних комп’ютерних технологій, вивчення методів комп’ютерної алгебри та практичне оволодіння технологіями символьних обчислень.

Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття компетентностей шляхом оволодіння методами комп’ютерної алгебри, які є найсучаснішим засобом розв’язування прикладних математичних задач; вивчення сучасних підходів до розробки числових та символьних алгоритмів і методів комп’ютерного подання математичних об’єктів; застосування цих методів для самостійного розв’язування математичних задач.