Завідувач  кафедри:Грицюк Петро Михайлович p.m.hrytsiuk@nuwm.edu.ua 
Менеджер: Шевченко Ірина Мавіївна i.m.shevchenko@nuwm.edu.uaЛектор: Олена Іванівна Джоші;

ІІ семестр 2022 - 2023 н.р.

Групи: ЕК-41
Викладач: Грицюк П.М.

Бакалавр
ІСТ-41(4-й рік, 7-й семестр), ІСТ-11інт (1-й рік, 1-й семестр)
Інформаційні системи та технології
126 Інформаційні системи та технології
ЦТ-41
Цифрові технології дистанційної освіти
015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)
4-й рік, 7-й семестр
Викладач: Рощенюк Алла Михайлівна
Дисципліна “Стандартизація та сертифікація програмного забезпечення ЕОМ” забезпечить у студентів вміння визначати вимоги до конкретного програмного
продукту за нормативними документами, підготувати комплект документів, 
необхідний для сертифікації програмного забезпечення та процесів його виробництва, визначити якість програмного продукту за метриками, організувати сертифікаційні тестування програмних продуктів, самостійно розробляти різні
види документів для сертифікації продукції, процесів та послуг.
Мета дисципліни - отримання студентами теоретичних і практичних знань і навичок зі
стандартизації та сертифікації програмного забезпечення, що дозволить застосовувати їх у професійній діяльності.

Ступінь вищої освіти - магістр

Освітня програма (Спеціальність) - 051 Економіка, ОПП "Інформаційні технології в бізнесі"

Шифр за ОП - ПП 9

Рік навчання, семестр: 1 рік, 2 семестр

Викладач (лектор): Волошин В.С., к.е.н., доцент

Мета та цілі ОК:
У наш час бурхливого розвитку інформаційних технологій є недостатнім
створювати WEB-сайти статичного змісту. У таких умовах для великих корпорацій
актуальним є розробка великих порталів, менеджмент яких досягається за
допомогою систем управління контентом. Такі системи включають у себе знання з
мови гіпертекстових розміток HTML, каскадних таблиць стилів CSS, клієнтської
мови WEB-програмування Java, серверної мови WEB-програмування PHP та
мережевих баз даних MySQL.
Сучасні технології управління контентом дозволяють створювати досить
потужні інтерактивні можливості WEB-сайту, зокрема зворотній зв’язок у вигляді
поштових форм, розсилка прасів підприємства або просто новин, анімацію
елементів сайту, on-line спілкування та опитування. Основна мета при цьому –
контент повинен нести в собі інформацію, максимально доступно й зручно подавати
її користувачеві, забезпечувати актуальність і корисність цієї інформації.

Лектор: Олена Іванівна Джоші;

ІІ семестр 2021 - 2022 н.р.

Групи: ЕК-21, ЕК-11інт.

Карпович І. М., канд. фізико-матем. наук, доцент
Дпя студентів групи КТ-31

Грицюк П.М.

ІІ семестр

Лектор: Василів В.Б.

Метою дисципліни є формування сучасного рівня розуміння принципів взаємодії ресурсів Всесвітньої мережі та пошукових систем, набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок внутрішньої і зовнішньої оптимізації сайту для підняття його позицій у результатах видачі пошукових систем по певних запитах користувачів, з метою збільшення мережевого трафіку (для інформаційних ресурсів) і потенційних клієнтів (для комерційних ресурсів) і подальшої монетизації (отримання доходу) цього трафіку.

Під час вивчення дисципліни послідовно вирішуються такі завдання, як:

створення семантичного ядра сайту, аналіз семантичних особливостей сайтів конкурентів, створення ефективних SEO-текстів, дослідження динаміки трафіку та поведінкових особливостей цільової аудиторії, планування та проведення комплексних засобів, що включають у себе нарощування маси лінків сайту, залучення сторонніх ресурсів та сервісів.

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Освітня програма (Спеціальність) - 126 Інформаційні системи та технології, 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Шифр за ОП - ОК 17 по 126, ОК 19 по 015.39

Рік навчання, семестр: 2 рік, 1 семестр

Викладач (лектор): Волошин В.С., к.е.н., доцент

Мета та цілі ОК:
У наш час інтенсивного розвитку
інформаційних технологій є недостатнім
створювати WEB-сайти статичного змісту. У
таких умовах для підприємств та організацій
актуальним є розробка великих порталів,
менеджмент яких досягається за допомогою
систем управління контентом та розробкою
WEB-дизайну. Вивчення сучасних WEB-
техноллогій включає у себе знання з мови
гіпертекстових розміток HTML, каскадних
таблиць стилів CSS, клієнтської частини мови
WEB-програмування Java Script, серверної мови
WEB-програмування PHP та мережевих баз
даних MySQL.
Сфера ІТ дозволяє створювати досить
потужні інтерактивні можливості WEB-сайту,
зокрема зворотній зв’язок у вигляді поштових
форм, розсилка прасів підприємства або просто
новин, анімацію елементів сайту, on-line
спілкування та опитування. Основна мета при
цьому – контент повинен нести в собі
інформацію, максимально доступно й зручно
подавати її користувачеві, забезпечувати
актуальність і корисність цієї інформації.
Метою викладання дисципліни є на основі
теоретичного матеріалу та практичних умінь
та навичок, що стосуються мови
гіпертекстових розміток, каскадних таблиць
стилів, мов WEB-програмування та мережевих
баз даних, – дослідити технології створення та
подальшого управління контентом WEB-сайту з
перспективними розробками інформаційних
систем для вирішення проблемних питань у
будь-яких сферах життя людини.
При викладанні навчальної дисципліни
використовується інформаційно-ілюстративний
та проблемний методи навчання з
застосуванням: лекцій у супроводі
мультимедійної презентації; опорного
роздаткового графічного матеріалу;
індивідуальних творчих завдань при виконанні
лабораторних робіт.