Завідувач кафедри:Кафарський Володимир Іванович v.i.kafarskyi@nuwm.edu.ua
Менеджер: Якимчук Мирослава Юріївна m.yu.yakymchuk@nuwm.edu.uaВикладачі: Кафарський В.І, Градиська Ю.В.

Групи: ПР-11, ПР-12, ПР-13

Викладачі: Міщук І.В., Пасічнюк В.Б. 

Групи: ПР-21, ПР-22, ПР-23

Викладач: Якимчук М.Ю.

Групи: ПР-11, ПРз-11

Викладач: Якимчук М.Ю.
Групи: ТЕ-11, ГЕ-11
ТЕз-11