Завідувач кафедри:Кристопчук Михайло Євгенович m.ie.krystopchuk@nuwm.edu.ua
Менеджер:

Кристопчук Михайло Євгенович m.ie.krystopchuk@nuwm.edu.ua

Ниокончук Вікторія Миколаївна v.m.nykonchuk@nuwm.edu.uaВикладачі: Кристопчук М.Є. Макарічев О.В., група ТТ-51м

Викладачі: Сорока В.С., Дорощук В.О Групи ТТ-31, ТТ-11інт., ТТз-31інт
Викладач_Швець М.Д. ,ТТ-21інт, ТТ-41

Викладач: Тхорук Е.І.

Група: ТТ-51м

Викладач: Тхорук Є.І. Група: ТТ-51м
Викладачі: Тхорук Є.І. Дорощук В.О., Пашкевич С.М. Групи: ТТ-21інт, ТТ-31
Викладач: Кучер О.О. , Дорощук В.О.

Група: ТТ-21, ТТ-11інт