Завідувач кафедри:Кристопчук Михайло Євгенович m.ie.krystopchuk@nuwm.edu.ua
Менеджер:

Кристопчук Михайло Євгенович m.ie.krystopchuk@nuwm.edu.ua

Ниокончук Вікторія Миколаївна v.m.nykonchuk@nuwm.edu.uaВикладачі: Сорока В.С. Дорощук В.О. Групи: ТТз-31

Викладач: Дорощук В.О., Групи: ТТ-41

Викладач: Кучер О.О., Пашкевич С.М. Групи: ТТ-21, ТТ-11інт

Викладачі: Никончук В.М. Групи: ТТ-31, ТТ-11інт
Сорока В.С. ,ТТ-51м
Швець М.Д.
Викладачі: Кристопчук М.Є. Макарічев О.В. Група: ТТ-51м
Викладач: Швець М.Д.
Група: ТТ-51м
Викладачі: Кристопчук М.Є. Пашкевич С.М. Групи: ТТ-21інт, ТТ-41

Лектор: к.т.н., доцент Тхорук Є.І.

Група: ТТ-51м

Лектор: Швець М.Д., к.т.н., доцент, ННМІ

Групи: ТТ-51м