Завідувач кафедри:Кристопчук Михайло Євгенович m.ie.krystopchuk@nuwm.edu.ua
Менеджер:

Кристопчук Михайло Євгенович m.ie.krystopchuk@nuwm.edu.ua

Ниокончук Вікторія Миколаївна v.m.nykonchuk@nuwm.edu.ua